Uutiset

Opi tunnistamaan järjestöissä hankittua osaamista

Järjestöissä opitaan paljon työelämässä ja jatko-opinnoissa relevantteja tietoja ja taitoja. Ensiapukursseista ryhmän ohjaamistaitoihin ja kulttuuritapahtuman tuottamisesta uusien aktiivien…

Myös opintokeskukset osallistuvat jatkossa maahanmuuttajien koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä työryhmän selvittämään, millä edellytyksillä järjestöjen oppilaitoksina tunnetut opintokeskukset voisivat jatkossa osallistua maahanmuuttajien…

Työelämässä tarvittavia tvt-perustaitoja vahvistetaan ESR-hankkeilla

Digitalisoituvassa työelämässä heikot tvt-taidot voivat olla todellinen komapastuskivi niin töiden hakemisessa kuin työtehtävissä suoriutumisessa. Opintokeskukset TSL ja KSL ovat auttaneet hankerahan…

Opintokeskusten yhteinen kehittämishanke toi tuloksia

Vuosi sitten käynnistynyt opintokeskusten yhteinen kehittämishanke päättyi vuoden vaihteessa. Raportti hankkeen tuloksista on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke tuotti uutta…

Vapaan sivistystyön kansainvälinen esite on ilmestynyt

Perustietoa vapaan sivistystyön eri työmuodoista on koottu uuteen esitteeseen. Vinkkaa esitteestä omassa organisaatiossasi ainakin tiedottajalle, hankevastaaville, maahanmuuttajien kanssa…

Yhdistysten ovet auki maahanmuuttajille - ideapaketti antaa vinkkejä

Opintokeskusten yhteinen työryhmä on ideoinut mallin sille, miten maahanmuuttajat saadaan mukaan yhdistysten toimintaan. Malli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Sitä on kokeiltu käytäntöön…

100 vuotta järjestötoimintaa Suomessa

Sata vuotta järjestötoimintaa Suomessa on opintokeskusten järjestöt muutoksessa -hankkeen päätösseminaari. Seminaarin tavoitteena on nostaa esiin järjestötoiminnan merkitystä ja tehdä toimintaa…

Opintokeskuspäivä tutki muutosta

Tulevaisuudessa opintokeskusten rooli korostuu, jos ihmisten vapaa-aika lisääntyy Opintokeskukset tukevat järjestöjä niiden toiminnassa. Siten opintokeskukset osaltaan vahvistavat suomalaista…

Ilmaisia koulutuksia maahanmuuttajatyöhön järjestöaktiiveille

Helsingissä ja Turussa tarjolla seminaari siitä, miten saada uusia jäseniä järjestöihin maahanmuuttajien joukosta. Onko yhdistyksessänne mietitty, miten saatte mukaan uusia ihmisiä? Oletteko…

Digitalisaation mahdollisuudet kiinnostavat järjestötoimijoita

Opintokeskusten jäsenjärjestöilleen sekä omille työntekijöilleen järjestämä seminaari Ohjaaminen verkossa 17.8.2016 keräsi yhteensä 120 osallistujaa, joista 80 oli ilmoittautunut tilaisuuteen paikan…

Järjestöille tukea muutoksiin

Uudessa kehittämishankkeessa etsitään välineitä, joilla opintokeskukset voivat tukea jäsenjärjestöjään muutoksen kohtaamisessa. Yksitoista opintokeskusta on käynnistänyt yhteisen hankkeen…

Selvitys opintokeskusten roolista turvapaikanhakijatyössä

Opintokeskukset ovat tehneet selvityksen siitä, millaista tukea opintokeskusten ylläpitäjäjärjestöt ovat vuonna 2015 tarjonneet turvapaikanhakijoille ja heidän vastaanottajilleen. Selvitys tarjoaa…

Opintokeskuspäivässä verkostoiduttiin ja pohdittiin vapaan sivistystyön muutoksia

Opintokeskusten työntekijät kokoontuivat keskiviikkona 18.11.2015 pohtimaan vapaan sivistystyön lakimuutoksia ja oppimaan toisiltaan. Kulttuuritalolla 18.11. järjestetty opintokeskuspäivä kokosi…

Kannanotto: Opintoseteli myös turvapaikanhakijoille

Opintokeskukset esittävät, että opetushallituksen opintoseteliavustus avataan myös turvapaikanhakijoille. KANNANOTTO 30.10.2015 Opintokeskukset järjestävät opetushallituksen opintosetelityyppisen…

Tiedote: Opintokeskukset huolissaan aikuiskoulutustuen leikkauksesta

Opintokeskukset esittävät, että valtioneuvosto arvioi uudelleen aikuiskoulutustuen perusosan lakkauttamisen, jotta oikeudenmukaisuus ja sivistyksellinen tasa-arvo toteutuisivat jatkossakin…

Opintokeskukset ry julkaisi uuden esitteen ja terveisensä tuleville päättäjille

Opintokeskukset ry on julkaissut tiedotuslehden, jossa on tietoa opintokeskuksista sekä yhdistyksen terveiset tuleville kansanedustajille. Opintokeskusten tiedotteessa on tietoa opintokeskuksista,…

Opintokeskuspäivä 2014 kokosi opintokeskusten henkilökunnan yhteen

Opintokeskusten henkilökunta kokoontui 14.11. pohtimaan opintokeskusten tulevaisuutta. Sali oli täynnä ja keskustelu aktiivista. Opintokeskuspäivässä perjantaina 14.11. pohdittiin opintokeskusten…

Seminaari osallistumisesta ja vaikuttamisesta tulevaisuuden Suomessa 26.9.2014

Millaista on vaikuttaminen tulevaisuuden Suomessa? Mikä on järjestöjen rooli vaikuttajina tulevaisuuden yhteiskunnassa? Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa -seminaari 26.9.2014 klo 9-15.30…

Syksyn webinaari perehdyttää osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Webinaarisarjassa keskustellaan tulevaisuuden vaikuttamisesta ja nuorista vaikuttajina. Mitä nuoret haluavat vaikuttamisesta? Miten tulevaisuudessa vaikutetaan? Voiko paikallisesti vaikuttaa…

Vaikuttamisen ja osallistumisen verkkosivu avattu!

Osallistu.fi -sivusto tarjoaa laajasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta omalla asuinalueella ja omassa kunnassa. Osallistu.fi -sivusto tarjoaa laajasti tietoa osallistumisesta ja…