Uutiset

KOULUTUS: Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Tietoyhteiskunnan osaamiskeskus tarjoaa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä koulutuskokonaisuuden johdanto-osion 10.9. – 2.12.2021. - Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää…

OPITAAN YHDESSÄ: Digivertaistapaamiset syys 2021

Digiosaamisen vertaistukitapaamiset ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua kaikkien opintokeskusten työntekijät, myös määräaikaiset ja harjoittelijat. Vertaistukitapaamiset tapahtuvat…

Kukka-Maaria Vuorikoski Opintokeskukset ry:n asiantuntijaksi 15.6.

Kukka-Maaria Vuorikoski, FM, AmO, on valittu asiantuntijaksi Opintokeskukset ry:hyn. Kukka-Maaria aloittaa tehtävässään 15.6.2021. Tehtävä on uusi. Asiantuntijana Kukka-Maaria on tukemassa sisäistä…

Tervetuloa kevään 2020 digivertaisryhmiin

Vertaistukitapaamiset tapahtuvat opintokeskusten omissa webinaaritiloissa. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja saavat tietoa ja ideoita toisiltaan. Rahaa toiminnassa ei liiku. Ennakkoilmoittautumisia…

Opintokeskusten digi-vertaisryhmä kokoontuu jälleen syksyllä

Tervetuloa opintokeskusten digivertaisryhmään syksyllä 2019. Tapaamisissa käsitellään mm. mobiilivideoita ja osallistujien aktivointia. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Opintokeskusten…

Opintokeskusten vertaisverkosto digi-pilotiksi

Opintokeskusten yhteinen digivertaisverkosto jatkaa syksyllä 2019 yhtenä VS-digihankkeen pilottina. Tavoitteena on luoda vertaisryhmästä toimintamalli myös muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.…

Opintokeskusten digivertaisryhmät keväällä 2019

Digiosaamisen vertaistapaamiset jatkuvat keväällä 2019. Tapaamisissa on mahdollista tutustua digitalisaation mahdollisuuksiin työkentällämme ja jakaa kokemuksia muiden opintokeskusten työntekijöiden…

Opi tunnistamaan järjestöissä hankittua osaamista

Järjestöissä opitaan paljon työelämässä ja jatko-opinnoissa relevantteja tietoja ja taitoja. Ensiapukursseista ryhmän ohjaamistaitoihin ja kulttuuritapahtuman tuottamisesta uusien aktiivien…

Myös opintokeskukset osallistuvat jatkossa maahanmuuttajien koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä työryhmän selvittämään, millä edellytyksillä järjestöjen oppilaitoksina tunnetut opintokeskukset voisivat jatkossa osallistua maahanmuuttajien…

Työelämässä tarvittavia tvt-perustaitoja vahvistetaan ESR-hankkeilla

Digitalisoituvassa työelämässä heikot tvt-taidot voivat olla todellinen komapastuskivi niin töiden hakemisessa kuin työtehtävissä suoriutumisessa. Opintokeskukset TSL ja KSL ovat auttaneet hankerahan…

Opintokeskusten yhteinen kehittämishanke toi tuloksia

Vuosi sitten käynnistynyt opintokeskusten yhteinen kehittämishanke päättyi vuoden vaihteessa. Raportti hankkeen tuloksista on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke tuotti uutta…

Vapaan sivistystyön kansainvälinen esite on ilmestynyt

Perustietoa vapaan sivistystyön eri työmuodoista on koottu uuteen esitteeseen. Vinkkaa esitteestä omassa organisaatiossasi ainakin tiedottajalle, hankevastaaville, maahanmuuttajien kanssa…

Yhdistysten ovet auki maahanmuuttajille - ideapaketti antaa vinkkejä

Opintokeskusten yhteinen työryhmä on ideoinut mallin sille, miten maahanmuuttajat saadaan mukaan yhdistysten toimintaan. Malli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Sitä on kokeiltu käytäntöön…

100 vuotta järjestötoimintaa Suomessa

Sata vuotta järjestötoimintaa Suomessa on opintokeskusten järjestöt muutoksessa -hankkeen päätösseminaari. Seminaarin tavoitteena on nostaa esiin järjestötoiminnan merkitystä ja tehdä toimintaa…

Opintokeskuspäivä tutki muutosta

Tulevaisuudessa opintokeskusten rooli korostuu, jos ihmisten vapaa-aika lisääntyy Opintokeskukset tukevat järjestöjä niiden toiminnassa. Siten opintokeskukset osaltaan vahvistavat suomalaista…

Ilmaisia koulutuksia maahanmuuttajatyöhön järjestöaktiiveille

Helsingissä ja Turussa tarjolla seminaari siitä, miten saada uusia jäseniä järjestöihin maahanmuuttajien joukosta. Onko yhdistyksessänne mietitty, miten saatte mukaan uusia ihmisiä? Oletteko…

Digitalisaation mahdollisuudet kiinnostavat järjestötoimijoita

Opintokeskusten jäsenjärjestöilleen sekä omille työntekijöilleen järjestämä seminaari Ohjaaminen verkossa 17.8.2016 keräsi yhteensä 120 osallistujaa, joista 80 oli ilmoittautunut tilaisuuteen paikan…

Järjestöille tukea muutoksiin

Uudessa kehittämishankkeessa etsitään välineitä, joilla opintokeskukset voivat tukea jäsenjärjestöjään muutoksen kohtaamisessa. Yksitoista opintokeskusta on käynnistänyt yhteisen hankkeen…

Selvitys opintokeskusten roolista turvapaikanhakijatyössä

Opintokeskukset ovat tehneet selvityksen siitä, millaista tukea opintokeskusten ylläpitäjäjärjestöt ovat vuonna 2015 tarjonneet turvapaikanhakijoille ja heidän vastaanottajilleen. Selvitys tarjoaa…

Opintokeskuspäivässä verkostoiduttiin ja pohdittiin vapaan sivistystyön muutoksia

Opintokeskusten työntekijät kokoontuivat keskiviikkona 18.11.2015 pohtimaan vapaan sivistystyön lakimuutoksia ja oppimaan toisiltaan. Kulttuuritalolla 18.11. järjestetty opintokeskuspäivä kokosi…