2. Miten koulutukset validoidaan?

Validoinnilla tarkoitetaan, että Oppilaitos eli tässä tapauksessa Opintokeskus hyväksyy oman tai jäsenjärjestön koulutuksen omaan ”opetusohjelmaansa” ja samalla validoi koulutuksen, jotta sen voi siirtää kansalliseen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteriin.  

Koulutusmallin eli koulutuksen, josta on yhteinen rakenne (koulutuksen kuvaus, osaamistavoitteet, arviointi jne) voi validoida ainoastaan oppilaitos. 

Jäsenjärjestö eli koulutuksen toteuttaja ei voi siirtää itsenäisesti omia koulutuksiaan Koski-tietovarantoon. 

Oppilaitoksen tulee validoida koulutukset eli opintokeskuksen tulee koulutuksen toteuttajan kanssa syventyä koulutusmallin osaamistavoitteisiin ja arvioinnin kohteisiin sekä peilata näitä kuormittavuuteen. 

Tässä yhteydessä tulee ottaa käyttöön opintojen mitoituslaskuri -työkalu, jolla arvioidaan koulutukseen osallistujan keskimääräistä työmäärää suhteessa koulutuksen sisältöihin. 

Samalla oppilaitos myös määrittää suositustason EQF-luokitukselle (keskimäärin 4-5). Vapaalla sivistystyöllä ei ole olemassa omaa EQF-tasoa. On tärkeää huomioida, että vaikka vapaan sivistystyön opintoja voi siirtää Koski-tietovarantoon, silti oppilaitokset tekevät päätökset hyväksilukemisista. Opintojen mitoituslaskurissa on kyse opiskelijan työmäärästä. On tärkeää erottaa se kouluttajan opetustunneista. 

Opintokeskuksilla on käytössä yhteinen vapaan sivistystyön opinnoille suunnattu  opintojen mitoituslaskuri.  

Mitoituslaskuri perustuu Opintokeskus Siviksen käytössä olleeseen opintojen mitoituslaskuriin, joka on muokattu vapaan sivistystyön opinnoille sopivaksi hyödyntäen seuraavia lähteitä: https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelijan-tyomaaran-mitoitus-ja-opintopisteet 

https://sites.tuni.fi/korkeakouluopettajanitseopiskelu/opintojen-mitoitus/ 

http://bcbu.oulu.fi/Syomitja.pdf