Lukutaito- ja demokratiapäivän kampanjat 2023

Mistä on kyse? 

Pe 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää ja
Pe 15.9. kansainvälistä demokratiapäivää

Haastamme kaikki mukaan somekampanjaan pohtimaan, mitä kaikkea ovat lukutaito ja demokratia arjessa, työssä, harrastuksissa, vapaa-ajalla. Mitä kaikkea ne voivat olla eri yhteyksissä?

Jokainen voi osallistua kampanjaan omasta näkökulmastaan ja viitekehyksestään käsin. 

Viestimme kampanjassa teemapäivinä ja niiden lähellä sosiaalisessa mediassa yhteisillä alkusanoilla. Kukin osallistuja täydentää lausetta omasta näkökulmastaan. Alkusanat ovat:

Lukutaitatoa on…
Demokratiaa on…


Esimerkkejä

Tässä muutamia esimerkkejä, miten voisit  jatkaa lausetta:

Lukutaitoa on myös sosiaalinen lukutaito, tunnetaidot ja kommunikaatiotaidot. Näitä taitoja opitaan esimerkiksi ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa. 

Lukutaitoa on myös monilukutaito ja se, että selviytyy arjen perustoiminnoista. Opintokeskusten perustaitokoulutuksessa opitaan arjen hallintaa sekä lukemisen ja laskemisen perusteita, jos ne syystä tai toisesta ovat jääneet oppimatta tai unholaan. 

Demokratiaa on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteiskunnan asioihin ruohonjuuritasolta asti. Järjestö- ja kansalaistoiminta on kansalaisyhteiskunnan perusta. Järjestöissä opitaan demokratiataitoja ja vaikuttamista.. 

Demokratiaa on, kun ihmisellä on mahdollisuus kehittää itseään ihmisenä esimerkiksi harrastustoiminnan kautta. Siksi on tärkeää, että kaikilla on sosioekonomisesta tilanteesta huolimatta mahdollisuus osallistua ja kehittyä ihmisenä.


Lataa materiaalit

https://drive.google.com/drive/folders/1knPdGFa6-uh2qp0dGcD12NBQK9IZXRNv?usp=drive_link 

Voit halutessasi lisätä kampanjakuvan alalaitaan oman organisaatiosi logon


Muistathan että

  • viestinnän tulee liittyä lukutaitoon ja/tai demokratiaan.
  • lähestymistapa ja viestintä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin: keskitytään demokratiaan, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Haukkuminen ja muiden kritisoiminen eivät ole viikkojen viestintään sopiva lähtökohta.
  • lukutaito ja/tai demokratia ovat arvokkaita missä tahansa - tapahtuipa se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Kampanjan järjestävät:
Opintokeskukset ry
Bildningsalliansen rf
Kansanlaisopistojen liitto KoL ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ryLäskunnighets- och demokratidagens kampanjer 2023


Vad handlar det om?

Fre 8.9. firas internationella läskunnighetsdagen och
Fre 15.9. firas internationella demokratidagen

Vår kampanj pågår 5.9-18.9.2023

 Vi utmanar alla att gå med i kampanjen som via sociala medier lyfter frågan vad läskunnighet och demokrati betyder i vardagen, på jobbet, i hobbyn och på fritiden. Vad betyder dessa ord i praktiken?

Alla kan delta i kampanjen utifrån sitt eget perspektiv och utgångspunkt.

I samband med temadagarna fyller vi strömmen i sociala medier med reflektioner, tankar, insikter och påståenden, och vi utmanar dig att göra samma sak! Var och en slutför någon av följande två meningar ur sin egen synvinkel:

Läskunnighet är...

Demokrati är...

Exempel

Här är några exempel på hur du kan fortsätta meningen:

 Läskunnighet är
också social kompetens, känslomässiga färdigheter och kommunikationsförmåga. Dessa färdigheter lär man sig till exempel i grupp via olika hobbyaktiviteter.

Läskunnighet är
också multiläskunnighet och att klara av grundläggande vardagsaktiviteter. I studiecentralernas grundläggande färdighetsträning lär du dig hur du hanterar vardagen och grunderna i att läsa och räkna, om de av en eller annan anledning lämnats olärda eller bortglömda.

Demokrati är
möjligheten att påverka sina egna och samhällets angelägenheter från gräsrotsnivå. Organisatoriska och medborgerliga aktiviteter är grunden för det civila samhället. Du får demokratiska färdigheter genom att vara föreningsaktiv

Demokrati är
när en person har möjlighet att utveckla sig själv som person, till exempel genom hobbyverksamhet. Därför är det viktigt att alla människor i Finland har möjlighet att delta och utvecklas som människa.

Ladda ner bildmaterialet (på svenska eller finska) via

https://drive.google.com/drive/folders/1knPdGFa6-uh2qp0dGcD12NBQK9IZXRNv?usp=drive_link 

Om du vill kan du lägga till din organisations logotyp längst ner på kampanjbilden

Kom ihåg att

  • Allt postande på sociala medier som använder någon av kampanjbilderna skall relateras till läskunnighet och/eller demokrati.
  •  förhållningssättet och kommunikationen är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter: låt oss fokusera på den demokrati som redan finns, inte på det som inte finns. Att skälla och kritisera andra är inte en lämplig utgångspunkt för veckors kommunikation.
  • läskunnighet och/eller demokrati är värdefulla överallt – oavsett om det sker i arbetslivet, vardagen, fritidsintressen, fritid, familjeliv eller utbildning.

Kampanjen arrangeras av:
Studiecentralerna rf
Bildningsalliansen rf
Medborgarinstitutens förbund KoL rf
Finlands Folkhögskoleförening rf