Uutiset

Kyllähän sen tietää jo Chat GPT:kin: Järjestöissä toimiminen ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä demokratian kannalta

Miksi järjestöissä toimiminen ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä demokratian kannalta? Ensinnäkin, järjestöissä toimiminen antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen…

Opintokeskukset ry:n vaalitavoitteet 2023-2027

Vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta ja demokratiataitoja Kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa tukevalla toiminnalla on tärkeä rooli demokraattisen hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Kriisit, kuten…

Yhdistykset ovat tärkeä väylä liittyä osaksi yhteiskuntaa

”Yhdistystoiminta on kuin lintuparvi: pyrimme jonkin asian tekemiseen yhdessä, meillä on yhteiset arvot ja yhteinen päämäärä. Päämäärän kautta haemme joukkovoimaa, joka tulee yhteisestä…

Miten syntyy järjestöjen välistä yhteistyötä?

Myöhäiskesän aurinkoisena iltapäivänä eläkeläisjärjestöjen aktiivit ja sote-järjestöihmiset kokoontuivat Oulussa Erätauko-dialogiin pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia. Dialogin koollekutsujina ja…

Harrastaminen on johonkin puuhaan syventymistä

Harrastaa verbin etymologia on germaanisten kielten lainasanassa harras. Nykyruotsin hård ja saksan hart ’kova’ edustavat sanan alkuperää. Sanan alkumerkitys on ollut siis ’kova, ankara, vaativa’ ja…

Osallisuuden askeleita - hoksaammeko niitä?

Nähdyksi tulemista, toisten tuntemista ja kohtaamisia. Kysymyksiä, ratkaisuja, tietoa ja taitoa. Yhdessä elämistä ja olemista. Kaikkea tätä ja paljon muuta tapahtuu ja mahdollistuu opintokeskusten…

Miten osaaminen ja oppiminen nivoutuvat Sitran heikkoihin signaaleihin 2022

Tartuin Sitran Heikot signaalit 2022 julkaisun innoittamana pohtimaan miten oppiminen nivoutuu tulevaisuudessa julkaisun keskiössä oleviin teemoihin, joita ovat koti, työ, luonto, kaupunki,…