Uutiset

Rohkeus oppia – kohti kestävää elämää

Opintokeskukset kestävän elämän tukijoina Opintokeskukset ry on mukana Rohkeus oppia – kohti kestävää elämää -viestintäkampanjassa jäsenistönsä eli Suomen 12 opintokeskuksen kanssa. Opintokeskukset…

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus on osa koulutusta ja kuuluu opetusministeriön alaisuuteen

Orpon hallitus aikoo uudistaa kotoutumispalvelut. Tavoitteena on keskittää kaikki kotouttamiseen liittyvä koulutus yhteen kanavaan, osaksi työllisyyspalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että…

Yhteisöllisyydessä on voimaa

Kutsuimme yhteisön koolle keskustelemaan yhteisöllisyydestä Osana Hyvin sanottu 2023-keskustelufestivaalia Opintokeskukset ry kutsui ihmisiä luottamukselliseen Erätauko- keskusteluun pohtimaan…

Vapaan sivistystyön merkityksellisyys

Pitkiksi venyneistä hallitusneuvotteluista ei ole julkisuuteen tihkunut juurikaan tietoja. Jostain kumman syystä lähes ainoa tieto, toivottavasti perätön huhu, koskee vapaan sivistystyön rahoituksen…

Kyllähän sen tietää jo Chat GPT:kin: Järjestöissä toimiminen ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä demokratian kannalta

Miksi järjestöissä toimiminen ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä demokratian kannalta? Ensinnäkin, järjestöissä toimiminen antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen…

Opintokeskukset ry:n vaalitavoitteet 2023-2027

Vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta ja demokratiataitoja Kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa tukevalla toiminnalla on tärkeä rooli demokraattisen hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Kriisit, kuten…

Yhdistykset ovat tärkeä väylä liittyä osaksi yhteiskuntaa

”Yhdistystoiminta on kuin lintuparvi: pyrimme jonkin asian tekemiseen yhdessä, meillä on yhteiset arvot ja yhteinen päämäärä. Päämäärän kautta haemme joukkovoimaa, joka tulee yhteisestä…

Miten syntyy järjestöjen välistä yhteistyötä?

Myöhäiskesän aurinkoisena iltapäivänä eläkeläisjärjestöjen aktiivit ja sote-järjestöihmiset kokoontuivat Oulussa Erätauko-dialogiin pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia. Dialogin koollekutsujina ja…

Harrastaminen on johonkin puuhaan syventymistä

Harrastaa verbin etymologia on germaanisten kielten lainasanassa harras. Nykyruotsin hård ja saksan hart ’kova’ edustavat sanan alkuperää. Sanan alkumerkitys on ollut siis ’kova, ankara, vaativa’ ja…

Osallisuuden askeleita - hoksaammeko niitä?

Nähdyksi tulemista, toisten tuntemista ja kohtaamisia. Kysymyksiä, ratkaisuja, tietoa ja taitoa. Yhdessä elämistä ja olemista. Kaikkea tätä ja paljon muuta tapahtuu ja mahdollistuu opintokeskusten…

Miten osaaminen ja oppiminen nivoutuvat Sitran heikkoihin signaaleihin 2022

Tartuin Sitran Heikot signaalit 2022 julkaisun innoittamana pohtimaan miten oppiminen nivoutuu tulevaisuudessa julkaisun keskiössä oleviin teemoihin, joita ovat koti, työ, luonto, kaupunki,…