TUTKIMUS: Vapaan sivistystyön opiskelijaprofiili

30.11.2021

Tutkimuksessa on koottu yhteen tietoa, jonka kautta hahmottuu koko vapaan sivistystyön kentän:

  • koulutusalat
  • koulutusmäärät
  • osallistujamäärät
  • osallistujien ikäjakauma
  • osallistujien korkein suoritettu tukinto
  • osallistujien pääasiallinen toiminta
  • osallistujien äidinkieli

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestivät yhteensä lähes 100 000 koulutusta, jotka vaihtelivat muutaman tunnin koulutuksista lukuvuoden mittaisiin koulutuksiin. Yhteensä vapaana sivistystyönä järjestettiin noin 2,7 miljoonaa opetustuntia.