Yhdistysten ovet auki maahanmuuttajille - ideapaketti antaa vinkkejä

14.12.2016

Opintokeskusten yhteinen työryhmä on ideoinut mallin sille, miten maahanmuuttajat saadaan mukaan yhdistysten toimintaan.
Malli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Sitä on kokeiltu käytäntöön syksyllä Turussa, Helsingissä ja Joensuussa. Käytännön koetilanteissa malli on havaittu hyväksi ja toimivaksi. Lue lisää ja ota malli käyttöön omassa yhdistyksessänne.

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin - ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi toimintaan.

- Useimmat suomalaiset yhdistykset haluavat olla avoimia ja arvostavat moninaisuutta. Uusien suomalaisten vastaanottaminen on yksi tapa toteuttaa näitä arvoja käytännössä, sanoo julkaisun toimittanut Eeva Jeronen Opintokeskus Siviksestä.

Ideapaketin kokosi työryhmä, joka toimi opintokeskusten yhteisessä hankkeessa vuoden 2016 ajan.

Työryhmä kehitti yksinkertaisen mallin verkostoitumisseminaarille, jota kokeiltiin syksyllä Turussa, Helsingissä ja Joensuussa. Malli esitellään julkaisussa.

Ideapakettiin kootut vinkit ovat peräisin verkostoitumisseminaareissa käydyistä keskusteluista. Lisäksi työryhmä etsi hyviä toimintamalleja yhdistyksistä, jotka ovat jo toimineet yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Nämä tarjoavat konkreettisia ja kokeilemisen arvoisia esimerkkejä yhdistystoiminnan kehittämisestä.

- Työryhmän yhteinen näkemys on, että yhdistysten pitäisi ilman muuta ottaa huomioon maahanmuuttajat osana tavanomaista toimintaansa, kertoo Eeva Jeronen. - Maailma ja Suomi ovat muuttuneet, ja muutos koskettaa myös yhdistyksiä ja järjestöjä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Ville Ylikahri Opintokeskus Visiosta. Ryhmässä oli yhdeksän jäsentä kuudesta eri opintokeskuksesta.