Opintokeskusten vertaisverkosto digi-pilotiksi

17.5.2019

Opintokeskusten yhteinen digivertaisverkosto jatkaa syksyllä 2019 yhtenä VS-digihankkeen pilottina. Tavoitteena on luoda vertaisryhmästä toimintamalli myös muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Opintokeskusten yhteinen digivertaisverkosto on valittu mukaan Vs-digi-hankkeen (Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä) pilotteihin. Pilottien tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaitoksia kannustetaan verkostoitumaan ja toteuttamaan monenkeskisiä, eri oppilaitosmuodot ja eri kokoiset toimijat verkottavia pilotteja. 

Opintokeskusten digivertaisverkostossa on tarkoitus jakaa opintokeskuksissa jo olevaa digiosaamista sekä saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Keskiössä ovat digivertaistapaamiset, jotka nyt pilotin myötä halutaan jakaa ja mallintaa myös muille vapaan sivistystyön toimijoille. Pilotin aikana toimintaan liittyvää viestintää on tarkoitus kehittää ja arvioida. Samalla on tarkoitus löytää sopiva yhteinen alusta tapaamisissa syntyvien materiaalien ja tallenteiden jakamiseen. Pilotti kestää vuoden 2019 loppuun. 

 

Lisätietoa pilotista ja Vs-digi-hankkeesta löydät täältä.