Kehittäminen

Opintokeskukset ry osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin yhteistyössä muiden oppilaitosten ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Vuonna 2021 yhteisiä kehittämisteemoja ovat osaamisperusteinen koulutussuunnittelu, kestävä kehitys ja keskustelukulttuurin vahvistaminen Erätauko-dialogimenetelmän avulla.