Kehittäminen

Opintokeskukset ry haluaa vaikuttaa vapaan sivisystyön kentän sekä kansalaisyhteiskunnan positiiviseen kehitykseen. 

Teemme vaikuttamistyötä ja osallistumme erilaisiin kehittämishankkeisiin yhteistyössä mm. muiden oppilaitosten ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. 

Yhteisiä kehittämisteemoja ovat mm. osaamisperusteinen koulutussuunnittelu, kestävä kehitys, keskustelukulttuurin vahvistaminen Erätauko-dialogimenetelmän avulla, yhdenvertaisuus ja vapaan sivistystyön tutkimustyö. 

Olemme avoimia erilaisille toimialarajat ylittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille. Meihin voi olla yhteydessä matalallakin kynnyksellä ja ehdottaa yhteistyöhankkeita tai projekteja! 

Rakennetaan yhdessä parempaa huomista!

Lue lisää käynnissä olevista hankkeistamme täältä