Kehittäminen

Opintokeskukset ry haluaa vaikuttaa vapaan sivisystyön kentän sekä kansalaisyhteiskunnan positiiviseen kehitykseen. 

Teemme vaikuttamistyötä ja osallistumme erilaisiin kehittämishankkeisiin yhteistyössä mm. muiden oppilaitosten ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. 

Vuonna 2021 yhteisiä kehittämisteemoja ovat osaamisperusteinen koulutussuunnittelu, kestävä kehitys ja keskustelukulttuurin vahvistaminen Erätauko-dialogimenetelmän avulla. 

Olemme avoimia erilaisille toimialarajat ylittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille. Meihin voi olla yhteydessä matalallakin kynnyksellä ja ehdottaa yhteistyöhankkeita tai projekteja! 

Rakennetaan yhdessä parempaa huomista!