Opintokeskukset ry

Opintokeskukset ovat valtakunnallisia vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka toimivat järjestöllisen koulutuksen asiantuntijoina ja kansalaisjärjestöjen koulutus- ja kehittämiskumppaneina. Suomessa on 12 opintokeskusta, joita pitävät yllä kansalaisjärjestöt, puolueet ja ammattiliitot. 

Opintokeskukset tekevät paljon yhteistyötä erilaisten projektien kautta. Yhteisen kehittämisen teemoja ovat mm. monikulttuurisuusosaaminen, osaamisen tunnustaminen, kansalaistoimintaan sopivien monipuolisten pedagogisten menetelmien kehittäminen sekä demokratiataidot.

Kaikki 12 opintokeskusta muodostavat Opintokeskukset ry:n (Studiecenralerna rf), joka toimii opintokeskusten yhteisenä edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja yhteistyön edistäjänä. 


Opintokeskusseuran historia

Opintokeskusseura perustettuun verkostomaiseksi yhteistyöfoorumiksi. Se käsitteli opintokeskusten edunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Opintokeskusseuran toiminta alkoi Opintokeskusten yhteistyötoimikuntana 1970-luvun puolivälin jälkeen, kun opintokeskuslaki astui voimaan vuonna 1976. Opintokeskusten yhteistyötoimikunnan nimi muutettiin Opintokeskusseuraksi 1990-luvun puolivälissä.

Viimeisena toimintavuotena työlistalla oli muun muassa vapaan sivistystyön ohjauksen kehittämiseen liittyviä asioita kuten suuntaviivojen toteuttaminen ja tilastoinnin uudistus opintokeskusten rahoituksen kehittäminen samaan aikaan muiden vapaan sivistystyön toimintalohkojen kanssa. Seurassa keskusteltiin ja hahmoteltiin yhteisiä linjoja näissä kysymyksissä

Opintokeskusseura rekisteröityi Opintokeskukset ry:ksi perustavan kokouksen 17.6.2009 päätöksellä. Yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Opintokeskukset - Studiecentralerna ry. Mukana toiminnassa ovat kaikki 12 opintokeskusta.

Opintokeskukset ry:n strategia