Osaamismerkit

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkit.

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe on suunnattu käytettäväksi aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaitokoulutuksissa vapaan sivistystyön piirissä. Osaamismerkit tukevat opiskelijaa tavoitteellisen työskentelyn harjoittelussa.

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkien tarkoituksena on

  1. tuoda osaaminen näkyväksi opiskelijalle ja muille,
  2. auttaa opiskelijaa voimaantumaan ja motivoitumaan opiskeluun sekä
  3. toimia opetuksen ja jatkuvan arvioinnin työkaluina.

Merkkiperheeseen kuuluu viisi merkkiä. Osaamismerkkien sisältöjä määrittelee Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus (OPH 2017). Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe on tehty osana Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n ja Opintokeskukset ry:n Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut -yhteishanketta (2017–2019). Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osaamismerkkeihin liittyvää muuta tukimateriaalia löytyy verkkokansiosta.

Lataa Arjen kansalaistaitojen osaamismerkit -OPAS

Oppaan sisältö:

  • Osaamismerkkiperheen jäsenet
  • Osaamismerkkien sisältämät osaamistavoitteet
  • Ohjeita merkkien myöntäjille, myöntämisen kriteerit
  • Myöntämisen tavat (paperitse ja Open Badge Factory)
  • Vinkkejä osaamismerkkien käyttöönottoon opiskelijaryhmissä.
  • Yhteenvetotaulukko, josta löytyy myös vinkkejä sille, miten eri teemoja voi koulutuksissa käsitellä.

Lukutaitokoulutuksen mallit

Artikkeli: Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus