Myös opintokeskukset osallistuvat jatkossa maahanmuuttajien koulutukseen

24.8.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä työryhmän selvittämään, millä edellytyksillä järjestöjen oppilaitoksina tunnetut opintokeskukset voisivat jatkossa osallistua maahanmuuttajien koulutukseen.

Selvitys liittyy maahanmuuttajakoulutuksen siirtymiseen työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja raporttiin voi tutustua täällä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80311/okm33.pdf