Ajankohtaista

Tervetuloa kevään 2020 digivertaisryhmiin

13.1.2020
Vertaistukitapaamiset tapahtuvat opintokeskusten omissa webinaaritiloissa. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja saavat tietoa ja ideoita toisiltaan. Rahaa toiminnassa ei liiku. Ennakkoilmoittautumisia kerätään siksi, että isännöivä opintokeskus voi lähettää ilmoittautumislinkin.

Opintokeskusten digi-vertaisryhmä kokoontuu jälleen syksyllä

28.6.2019
Tervetuloa opintokeskusten digivertaisryhmään syksyllä 2019. Tapaamisissa käsitellään mm. mobiilivideoita ja osallistujien aktivointia. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Opintokeskusten vertaisverkosto digi-pilotiksi

17.5.2019
Opintokeskusten yhteinen digivertaisverkosto jatkaa syksyllä 2019 yhtenä VS-digihankkeen pilottina. Tavoitteena on luoda vertaisryhmästä toimintamalli myös muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Opintokeskusten digivertaisryhmät keväällä 2019

28.1.2019
Digiosaamisen vertaistapaamiset jatkuvat keväällä 2019. Tapaamisissa on mahdollista tutustua digitalisaation mahdollisuuksiin työkentällämme ja jakaa kokemuksia muiden opintokeskusten työntekijöiden kesken. Lue lisää ja ilmoittaudu kevään tilaisuuksiin.

Opi tunnistamaan järjestöissä hankittua osaamista

18.6.2018
Järjestöissä opitaan paljon työelämässä ja jatko-opinnoissa relevantteja tietoja ja taitoja. Ensiapukursseista ryhmän ohjaamistaitoihin ja kulttuuritapahtuman tuottamisesta uusien aktiivien perehdytystaitoihin. Nyt on mahdollista maksutta opetella, miten tämä osaaminen tunnistetaan ja hyväksi luetaan.

Opintokeskukset

Opintokeskukset ovat valtakunnallisia vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka toimivat järjestöllisen koulutuksen asiantuntijoina ja kansalaisjärjestöjen koulutus- ja kehittämiskumppaneina.

Suomessa on 12 opintokeskusta, joita pitävät yllä kansalaisjärjestöt, puolueet ja ammattiliitot. Opintokeskukset järjestetävät yhteistyössä järjestöjen kanssa vuosittain 222 000 opetustuntia koulutuksia ja 69 000 opiskelutuntia vertaisopintoryhmiä. Koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 400 000 ihmistä.

Opintokeskusten järjestämän koulutuksen kustannuksista  noin 34 % rahoitetaan valtion tuella. Loput kustannukset maksetaan järjestöjen omalla rahoituksella.

Opintokeskukset edistävät koulutuksellaan aktiivista kansalaisuutta:

  • Opintokeskusten koulutukset eivät johda tutkintoon. Koulutuksessa hankittua osaamista voidaan kuitenkin hyväksyä osana muiden oppilaitosten tutkintoon johtavaa koulutusta.
  • Opintokeskusten toimintaa rahoittaa osittain opetus- ja kulttuuriministeriö.

Näiltä sivuilta löydät tietoa opintokeskusten toiminnasta, Opintokeskukset ry:n toiminnasta ja yhteystiedot jokaiseen opintokeskukseen.