Suomessa on 12 opintokeskusta, joita pitävät yllä kansalaisjärjestöt, puolueet ja ammattiliitot. Kaikki opintokeskukset muodostavat Opintokeskukset ry:n (Studiecentralerna rf), joka toimii opintokeskusten yhteisenä edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja yhteistyön edistäjänä.

Opintokeskusten tuki järjestöille
Opiskelu opintokeskuksissa
Opintokeskuksissa kehitetään

OPINTOKESKUKSET