Kompetensmärken

Kompetensmärken för vardagens medborgarfärdigheter

Kompetensmärken för vardagens medborgarfärdigheter.

Kompetensmärken för vardagens medborgarfärdigheter  är ämnade för vuxna invandrares utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete. Kompetensmärken stöder den studerande i att utöva målinriktat arbete.

Syftet med kompetensmärken för vardagens medborgarfärdigheter är

  1. att synliggöra kunskaperna för den studerande och andra,
  2. att hjälpa den studeranden finna sin inre styrka och motivation för studier samt
  3. att fungera som arbetsredskap för undervisningen och den fortgående bedömningen.

Till kompetensmärkesgruppen för vardagens medborgarfärdigheter  hör fem olika märken. 

Innehållet i kompetensmärkena fastställs i Rekommendation för läroplan för utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete (OPH 2017). 

Kompetensmärkesgruppen har gjorts som en del i Finlands Folkhögskolförening rf:s och Studiecentralerna rf:s gemensamma projekt Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut (2017–2019). Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kompetensmärken för vardagens medborgarfärdigheter -guide (PDF)

Guidens innehåll:

  • Kompetensmärkenas bakgrund och syfte
  • Kompetensmärkenas mälsättningar
  • Beviljande av kompetensmärken
  • Tips för ibruktagande av kompetensmärken inom studerandegrupper
  • En sammanfattande tabell med tips om hur olika teman kan behandlas i utbildningarna