KOULUTUS: Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi

21.9.2021

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia valmennetaan osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista.

Koulutuksen avulla edistetään jatkuva oppimisen tavoitteita ja vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Koulutus sisältää koulutuspäiviä, oppilaitosmuotokohtaisia verkkotapaamisia ja webinaareja. Koulutuksessa saavutettu osaaminen tunnustetaan digitaalisin osaamismerkein ja kokonaisuudesta saatavalla digitaalisella päättömerkillä.

Koulutuskokonaisuus

Koulutushanke sisältää yhteensä kahdeksan (8) opintopisteen arvoisen, viiden osion koulutuskokonaisuuden.

Lue lisää: Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutus | TIEKE