Opiskelu opintokeskuksessa

Opintokeskukset pystyvät vastaamaan nopeasti uusiin koulutustarpeisiin. Sisältö ja pedagogia rakennetaan jäsenjärjestöjen ja kohderyhmien tarpeen mukaan. Koulutukset järjestetään vapaamuotoisesti lähellä osallistujia pääasiassa järjestöjen omissa toimintaympäristöissä. Opintoihin ei yleensä tarvita aiempia opintoja.

Koulutusmenetelmät perustuvat yhdessä oppimiseen:

Kouluttajavetoisia opiskelumuotoja ovat monentyyppiset kurssit, työpajat, seminaarit ja luennot. Opintokeskukset toteuttavat koulutusta myös verkossa.

Opintokeskusten omaleimaisin opiskelumuoto on opintokerho (vertaisopintoryhmä), jossa opiskelu perustuu ryhmäläisten yhteiseen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tekemällä oppiminen on keskeinen opiskelumuoto erityisesti vapaaehtoistoimintaan liittyvissä koulutuksissa.

Millaisia opintokeskusten opinnot ovat?

Tutkintoja tuottavan koulutusjärjestelmän rinnalla ja jatkona opintokeskusten opinnot kehittävät osallistujien itsetuntemusta, verkostotaitoja, perus- ja työelämätaitoja sekä rakentaa siltoja eri kansalaisryhmien välille.

  • Itsensä kehittämisen opinnot: esim. viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä käden- ja kulttuuritaitoja
  • Aktiiviseen kansalaisuuden ja järjestötaitojen opinnot: miten voi osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan asioihin sekä digi- ja muita perustaitoja
  • Työelämäopinnot: neuvottelutaitoja, toiminnan johtamista ja suunnittelua, sekä taloutta
  • Vapaaehtoinen pelastustoiminta

Kaikkiin opintokeskusten opintoihin ja toimintaan liittyy halu edistää tiettyä asiaa yhteiskunnassa.

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaitokoulutus

Opintokeskusten tehtävä on edistää toiminnassaan monikulttuurisuutta ja kulttuurien laajaa ymmärrystä. Osa opintokeskuksista toteuttaa aikuisille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksena luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Koulutuksen aikana opitaan suomalaista kulttuuria ja tutustutaan suomalaiseen järjestötoimintaan, esimerkiksi vierailukäynnit ja vapaaehtoistyö.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on vapaalle sivistystyölle vuonna 2018 annettu lakisääteinen tehtävä. Koulutuksen tueksi on laadittu Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe.

Opintokeskusten toimintaa määrittää vapaan sivistystyön laki.