3.ePerusteet

Mikä on ePerusteet ja mitä tietoja sinne lisätään koulutuksesta?  

Kun oppilaitos on päättänyt, että kurssista voi saada merkinnän Koski-tietovarantoon, täytyy kurssi kirjata Opintopolku-portaalin ePerusteet -työkaluun paikalliseksi opetussuunitelmaksi. Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta ePerusteista löytyy kansalliset opetussuunnitelmien perusteet. Vapaan sivistystyön koulutuksella tällaisia ylhäältä määriteltyjä opetussuunnitelmien perusteita ei kuitenkaan ole, vaan saamme itse vapaasti määritellä, millaisilla opetussuunnitelmilla tarjoamme koulutusta. Meidän osaltamme ePerusteet tarkoittaa siis meidän itsemme määrittelemää paikallista opetussuunnitelmaa. 

Opintokeskuksilla on yhteinen ePerusteiden rakenne, joka perustuu tilastokeskuksen aiheluokitteluun. Löydät rakenteen, kun alat kirjaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmaan kirjataan oppilaitoksen kaikki Koski-kurssit. Jokainen opintokeskus kuvaa ePerusteissaan yleisesti oman oppilaitoksensa kuvauksen sekä tarkemmin Koskeen lisättävien koulutusten tiedot.  

Ohjeet ePerusteiden laatimiseksi löydät linkistä:

 Ohjeet VST-työkaluun koulutuksen järjestäjille - ePerusteet (opintopolku.fi) 

Näiden ohjeiden tueksi tässä Opintokeskukset ry:n manuaalissa kuvataan askel askeleelta, miten luot uuden opetussuunnitelman käyttäen opintokeskuksille luotua yhteistä rakennetta. Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus

Katso ohjeet tunnuksien hakuun

Tunnuksilla kirjaudutaan virkailijan opintopolkuun, siellä valitaan valikosta ePerusteet, ja vapaan sivistystyön koulutuksia kirjattaessa valitaan vielä VST-työkalu. 

Uuden opetussuunnitelman kirjaaminen aloitetaan klikkaamalla kohdan opetussuunnitelmat keskellä olevaa lehtiön kuvaa, jonka on ympäröity punaisella alla olevassa kuvassa. 

Kun luot uutta opetussuunnitelmaa, valitse:

Nyt saat eteesi kysymyksen siitä, mitä pohjaa haluat käyttää. Vapaan sivistystyön toimijoille ePerusteet ovat hyvin vapaamuotoiset, joten voit halutessasi myös valita, että et halua käyttää mitään pohjaa. Jos kuitenkin haluat hyödyntää opintokeskuksille laadittua valmista pohjaa, valitse, että haluat käyttää opetussuunnitelman pohjaa. Nyt voit valita kohdan opintokeskusten yhteinen pohja 2021. 

Opintokeskusten pohja on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Siinä koulutukset listataan Tilastokeskuksen aiheluokituksen mukaisten otsikoiden alle, jotka näet alla. Näitä otsikoita kutsutaan ePerusteissa nimellä tekstikappale. Yksittäisiä koulutuksia puolestaan kutsutaan nimellä opintokokonaisuus. Kun siis haluat lisätä ePerusteisiin kurssin tiedot, valitse + uusi opintokokonaisuus (alla ympäröitynä punaisella).  

Nyt voit valita, sijaitseeko opintokokonaisuus (eli kurssi) päätasolla, vai toisen tekstikappaleen alla. Kun valitset toisen tekstikappaleen alla, voit valita, minkä otsikon alle haluat kurssin sijoittaa. Valinnan jälkeen klikkaa: lisää opintokokonaisuus. 

Pääset kirjoittamaan kenttiin, kun valitset ensin oikeasta yläkulmasta ”muokkaa”. Opintokokonaisuuteen kirjataan: 

Opintokokonaisuuden nimi. 

Opintopisteet. Voit kirjata myös desimaaleja. Koulutuksen mitoittamiseen opintopisteinä löydät ohjeita kohdasta osaamisperusteinen koulutussuunnittelu

Kuvaus. Tähän kohtaan voit kuvata kurssia yleisesti, esimerkiksi kertomalla kenelle se on suunnattu. Tässä kohdassa voidaan kertoa myös, minkä järjestön kurssista on kysymys.  

Tavoitteiden otsikko.  

Tavoitteiden kuvaus. 

Tavoitteet. Tähän kohtaan kirjataan kurssin osaamisperusteiset tavoitteet, yksi kerrallaan. 

Keskeiset sisällöt. 

Arvioinnin kuvaus. Esimerkiksi, että kurssi arvioidaan tasolla hyväksytty/hylätty. 

Arvioinnin kohde. Tähän kirjataan, millä tavoilla osaaminen kurssilla arvioidaan. Mistä tiedetään, että osaamistavoitteet on saavutettu? 

Valmis opetussuunnitelma täytyy vielä julkaista. Uusi julkaisu päivittää uusimmat muutokset näkyviin, joten opetussuunnitelmaa voi huoletta muokata sitä mukaa kun päätätte uusista Koski-kursseista, sen ei tarvitse olla kerralla valmis.