Työelämässä tarvittavia tvt-perustaitoja vahvistetaan ESR-hankkeilla

1.6.2017

Digitalisoituvassa työelämässä heikot tvt-taidot voivat olla todellinen komapastuskivi niin töiden hakemisessa kuin työtehtävissä suoriutumisessa. Opintokeskukset TSL ja KSL ovat auttaneet hankerahan avulla osaamisen kasvattamisessa kuin myös työpaikkojen hyvien käytäntöjen kehittämisessä.

Vuoden 2016 alussa Etelä-Savossa TSL aloitti ESR-hankkeen Digiosaajaksi työelämään, www.digityö.fi  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten työelämässä tarvittavia tvt-taitoja.

Työssä käyvien ja työttömien työnhakijoiden perustaitoja vahvistavaan koulutukseen on tähän mennessä osallistunut yhteensä 89 osallistujaa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Osallistujat ovat pitäneet kurssia hyödyllisenä perustaitojensa vahvistumiseksi.

Digitalisoituvassa työelämässä tvt-taitojen ohella oppimisvaikeudet voivat asettaa monia haasteita selviytyä työssä. On kuitenkin olemassa työkaluja ja sovelluksia, jotka sujuvoittavat työntekoa, ja ne soveltuvat kelle tahansa. Kun esimerkiksi ohjeiden lukeminen tai raportin kirjoittaminen helpottuvat, työntekijät jaksavat enemmän ja sairauspoissaolot voivat vähentyä. ESR-hankkeessa Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, OPPI-VA, www.oppi-va.fi , TSL ja hankkeen osatoteuttajat kannustavat työpaikkoja ottamaan soveltuvat työkalut käyttöön.

Yrityksiä mukana jo SOL Palvelut Oy, Etelä-Hämeen Marttapalvelut Oy, Kiinteistöpalvelu Kariniemi Oy, Kyrel Oy.

Asiantuntijaosaamista hankkeeseen tuovat osatoteuttajat Erilaisten oppijoiden liitto, Tampereen yliopisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ja Murikka-opisto. Useat ammattiliitot (AKT, PAM, SEL) sekä SAK tukevat sidosryhminä hankkeen toteutumista.

Elokuussa julkaistaan juuri päättyneen Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:n hallinnoiman ESR-hankkeen Työelämän ICT-taidot kaupan alalla, http://rosa.utu.fi/tradeict/,

Hankkeessa testattiin kaupan alan työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja, testitulosten perusteella ehdotettiin taitotasoon soveltuvia koulutuspaketteja ja heikoimmin menestyneet ohjattiin lähi- tai verkkokoulutukseen. Hanke tuotti tutkimustietoa kaupan alan työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan osaamisesta, täydennyskoulutustarpeista ja koulutusten saavutettavuudesta.

Lue lisää oheisesta uutiskirjeestä.

Lisää tietoa hankkeista: Mervi Ylitalo

Työväen Sivistysliitto TSL

mervi.ylitalo@tsl.fi

www.tsl.fi