1. Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu

”Osaamisperusteisuus on ajatuksena ja toimintatapana lähtöisin ammatillisen koulutuksen reformista.  Siellä se tarkoittaa huomion siirtämistä määrällisen suorittamisen sijaan osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen.  Lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, jonka varaan yksilölliset opintopolut rakentuvat.  Kyse on  siis pitkälti  siitä  ajatuksesta, että osaamista voi hankkia missä vain ja sitä voidaan arvioida myös oman oppilaitoksen ulkopuolella. Mitä osaamisperusteisuus (tai osaamislähtöisyys) on vapaassa sivistystyössä? Asia on kentällä vielä uusi ja se herättää paljon ajatuksia liittyen esimerkiksi toiminnan vapaatavoitteisuuteen ja sivistyksen  näkökulmaan.  Yksi tapa on ajatella se keinona tunnistaa organisaation eri toimijoiden osaamistarpeet ja tuottaa tarvittavaa ajankohtaista osaamista. Se on myös keino suunnitella toimintaa niin, että osaamisen kehittyminen mahdollistuu ja tulee näkyväksi. Toisaalta se voi olla osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden laatimista, linjakasta suunnittelua sekä osaamisen osoittamisen tapojen avaamista. Osaamisperusteisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista ja sen syvyys voi vaihdella. Joka tapauksessa kyse on toimintaa ohjaavasta periaatteesta, joka tuo laatua organisaation toimintaan ja jota kautta osaamisen hyödyntäminen eri konteksteissa helpottuu.” (Startti osaamisperusteisuuteen -opas 2021, johdanto-luku) 

Miten osaamisperusteisia koulutuksia suunnitellaan?   

 Pääset hyvin alkuun perehtymällä aluksi allaolevien linkkien kautta löytyviin materiaaleihin: 

Startti osaamisperuisuuteen -materiaali 

OPH:n arviointiopas

Lisätietoa ja syventävää sisältöä löydät myös Siviksen Lisää laatua -koulutukseen ja TSL:n Matka opas osaamisperusteisuuteen -oppaista. 

Siviksen Lisää laatua koulutukseen -opas,  

TSL:n Matkaopas osaamisperusteiseen koulutussuunniteluun