Koski-manuaali

Tämä opas on suunnattu opintokeskusten henkilökunnan tueksi Koski-prosessien suunnittelussa. 

Opintokeskusten ja niiden kanssa yhteistyössä toimivien järjestöjen koulutuksissa syntyy huikea määrä monenlaista osaamista. Opintokeskukset ry on jo pitkään tehnyt vaikuttamistyötä muun vapaan sivistystyön kentän kanssa, jotta tämä osaaminen saadaan myös virallisesti tunnustettua. 

Keväällä 2021 eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jonka johdosta 1.8.2021 jälkeen alkaneet vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen. Koski-tietovarantoon. Koulutusten osallistujille tietovaranto on ehkä tutumpi nimellä Oma opintopolku; sitä kautta opiskelijat voivat kirjautua tarkastelemaan ja hallinnoimaan tietojaan.  

Jotta kurssien opintosuoritukset voi kirjata Koskeen, ne pitää:

1)  Suunnitella osaamisperusteisesti ja
2)  Mitoittaa opintopisteinä. 
3) Osaaminen pitää arvioida vähintään tasolla hyväksytty/hylätty niiden osallistujien osalta, jotka haluavat merkinnän opintosuorituksestaan.

 Pedagogisen työn lisäksi muutos vaatii osaamista myös monenlaisissa hallinnollisissa asioissa. Oppilaitoksen täytyy:

  • hankkia tunnukset opintopolussa toimiviin järjestelmiin
  • osata käyttää näitä järjestelmiä
  • viestittää opiskelijoille selkeästi mistä asiassa on kysymys
  • kerätä osallistujien suostumus suoritusmerkinnän kirjaamiselle
  • säilyttää suostumukset tietoturvallisesti 

Opintokeskukset toimivat järjestöjen oppilaitoksina, ja siksi meidän täytyy miettiä myös sitä, miten järjestöt sijoittuvat tähän kuvioon. Tätäkin pohdintaa auttaa varmasti se, että prosessit toimivat mahdollisimman sujuvasti, ja että opintokeskusten henkilökunta osaa toimia prosesseissa oikealla tavalla. 

17.2.2022 

Opintokeskukset ry:n osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työryhmän puolesta:  Susanna Plathan  (työryhmän pj. Sivis), Sofia Heininen (MSL), Eeva Jeronen (Sivis), Katri Söder (TSL), Virpi Skippari (MSL)