Opintokeskukset

Opintokeskusten tehtävät

Suomessa on 12 opintokeskusta, joiden taustalla on suuri joukko erilaisia kansalaisjärjestöjä, puolueita ja ammattiliittoja. Opintokeskukset tarjoavat jäsenjärjestöilleen koulutus-, kulttuuri- ja kehittämispalveluja sekä välittävät jäsenjärjestöjensä toteuttamille koulutuksille koulutustukea.

Alla olevasta listasta voit tutustua eri opintokeskuksiin:

Agricola-opintokeskus (ent. Kirkkopalvelujen Opintokeskus) palvelee seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä. Opintokeskuksen koulutus tarjoaa apua seurakuntien tehtävien hoitamiseen ja kehittämisen haasteisiin. Kouluttajat myös räätälöivät kursseja ja kehittämishankkeita. Agricola-opintokeskus tukee jäsenyhteisöjensä ja opintojärjestöjensä järjestämää koulutusta antamalla siihen taloudellista tukea. Opintokeskusta ylläpitää Kirkkopalvelut ry.

Demokraattinen Sivistysliitto (DSL) ja sen ylläpitämä opintokeskus tukevat kansalaisten omaehtoista perehtymistä rauhan, humanismin, demokratian ja sosialismin aatteisiin sekä niiden perustalta saavutettuun kulttuurin, tieteen, taiteen ja yhteiskunnan kehitykseen. Liitto toteuttaa sivistys- ja kulttuuritoimintaa erityisesti vasemmistolaisten työväenjärjestöjen ja muiden kansalaisliikkeiden kanssa. DSL edistää marxilaista tutkimusta ja julkaisee opinto- ja keskusteluaineistoja sekä kirjallisuutta.

KANSIO:n päätehtävänä on järjestää yleisivistävää opintotoimintaa yhdessä noin sadan kokoomustaustaisen jäsenjärjestön kanssa.

KSL-opintokeskus tarjoaa koulutuspalveluita vasemmistolaisille järjestöille. Koulutuksia järjestetään myös ammattiliitoille ja kansalais- ja kulttuurijärjestöille. Opintokeskusta ylläpitää Kansan Sivistystyön Liitto KSL.  

Opintokeskus Sivis, entinen OK-opintokeskus on koulutuksen järjestäjä noin 70:lle valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Toimintaan osallistuu potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Järjestöjä yhdistää puoluepoliittinen sitoutumattomuus.

Opintokeskus Pekasus on Perussuomalaisten puolueen nuoriso-, nais- ja eläkeläisjärjestön perustama.  Opintokeskus sai toimiluvan 2015 vuoden alusta ja on  käynnistänyt toimet jäsenistön runsaan koulutustarpeen tyydyttämiseksi.

MSL-opintokeskus ylläpitää maaseudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä. MSL:n kulttuuripalvelut tuottavat näyttelyitä, monitaiteellisia kulttuuritapahtumia, seminaareja ja kirjoituskilpailuja. MSL Opintokeskusta ylläpitää Maaseudun Sivistysliitto, jonka toiminta perustuu alkiolaiseen ja maahenkiseen sivistyskäsitykseen. 

Svenska studiecentralenin toiminta-ajatuksena on kansansivistyksen keinoin edistää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta. SSC on ruotsinkielisen kansalais- ja paikallisyhteiskunnan yleinen edunvalvoja tekemällä uusia hankealoitteita, tarjoamalla joustavia oppimisympäristöjä sekä kehittämällä moniammatillisia, päteviä verkostoja. SSC:n ylläpitäjänä toimii Svenska folkskolans vänner (SFV).

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea toimihenkilöiden ammattiyhdistystoimintaa ja toimihenkilöiden osaamisen kehittämistä. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS ry.

TSL-opintokeskus tarjoaa koulutus- ja kulttuuripalveluja sekä opinto- ja valtionapuneuvontaa jäsenjärjestöilleen sekä muulle aikuiskoulutusväestölle. Jäsenjärjestöjä ovat SAK:laiset ammattiliitot, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ja sen sisarjärjestöt. Toiminnassaan TSL haluaa edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja demokratiaa. TSL-opintokeskusta ylläpitää Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio tarjoaa koulutuspalveluja vihreälle järjestökentälle, kansalaisjärjestöille ja maahanmuuttajayhdistyksille. Koulutusten teemoina on kestävä kehitys, yhdistystoiminta ja aktiivinen kansalaisuus. ViSiOta ylläpitää Vihreä Sivistysliitto ry. 

Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi on yhteisöllisen ja kulttuurisen sivistystyön toimija sekä kansalais- ja järjestötoiminnan kehittäjä. Jäsenjärjestöihin kuuluu nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä, musiikkiliittoja, harrastajateatteriliitto ja senioriliitto.

Lataa tästä opintokeskusten esite

PDF-tiedostoYLEISESITE_web.pdf (786 kB)
PDF-tiedostoYLEISESITE printti.pdf (289 kB)