Studiecentralerna rf

 

Det finns 12 studiecentraler i Finland. Alla studiecentraler bildar tillsammans föreningen Studiecentralerna rf, som verkar som paraplyorganisation och intressebevakare. Vi hjälper också till i den dagliga verksamheten, och främjar samarbete mellan studiecentralerna.

Studiecentralerna är utbildnings- och bildningsorganisationer som upprätthålls av privata medborgarorganisationer. Hälften av studiecentralerna har kopplingar till politiska partier eller till fackföreningar, medan resten består av självständiga aktörer inom tredje sektorn.

Studiecentralerna erbjuder utbildning och bildning självständigt, eller i samråd med sina medlemsorganisationer. Därmed formas studieutbudet av samarbetsorganisationernas syften och idévärldar. Det gemensamma målet är livslångt lärande, välmående, och ett aktivt medborgarskap samt främjandet av demokrati och ett aktivt medborgarsamhälle.

 

Här hittar du alla studiecentraler

 

Läs mer om finländsk vuxenutbildning