4. Tunnuksien haku

Mihin järjestelmiin tarvitaan tunnuksia ja mistä tunnukset voi hakea? (Koski-tietovaranto, ePerusteet)  

ePerusteet

ePerusteet-palveluun tallennetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmat (vapaan sivistystyön koulutuksessa tätä ominaisuutta kutsutaan ”paikalliseksi opetussuunnitelmaksi”. sekä koulutusten eli opintokokonaisuuksien kuvaukset. Nämä pitää löytyä ePerusteista, jotta koulutuksesta saatu suoritus voidaan tallentaa Koski-tietovarantoon. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille on oma osionsa ePerusteissa: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/kooste/vapaasivistystyo 

Hakukentästä voit hakea opetussuunnitelmia ja opintokokonaisuuksien kuvauksia esimerkiksi oppilaitosmuodon mukaan.  


Koski-palvelu

Koski-palvelu on se, johon koulutusten suoritustiedot voidaan opiskelijan suostumuksella siirtää. Sinne opintosuoritukset voidaan tallentaa manuaalisesti tai erilaisten rajapintojen kautta. Opintokeskus Sivis on tehnyt osana digitaalisten palvelujen kehittämistä rajapinnan Sivisverkosta Koski-palveluun. Jos asia kiinnostaa, voi Siviksestä kysyä lisää. Opintokeskukset ry on myös pohtinut opintorekisterin yhteiskehittämistä ja siihen liittyvää rajapintaa Koski-palveluun.  

Käyttöoikeuksien hakeminen 

Jotta voitte tehdä Omaan opintopolkuun tallennettavia koulutuksia, teillä täytyy olla oppilaitoksen käyttöoikeudet eli tunnukset sekä 

1) ePerusteet-palveluun että 
2) Koski-tietovarantoon (Koski-palvelu).  

Oppilaitostason käyttöoikeus on riittävä, jos organisaatio (sivistysliitto) hallinnoi ainoastaan yhtä oppilaitosta (opintokeskusta). Jos organisaatiolla olisi hallinnassaan useampia oppilaitoksia, voisi koulutustoimijan tason käyttöoikeus olla tarpeen.  

Käyttöoikeustasot 

Vastuukäyttäjät 

Sekä ePerusteita että Koski-tietovarantoa päivitetään Virkailijan Opintopolun eli virkailija.opintopolku.fi-sivuston kautta. https://virkailija.opintopolku.fi/cas/login?service=https%3A%2F%2Fvirkailija.opintopolku.fi%2Fvirkailijan-tyopoyta%2Fauthenticate 

Käyttöoikeuksia voi lisätä Opintopolun vastuukäyttäjä. Jokaisella koulutustoimijalla tulee olla vähintään kaksi ja enintään kuusi nimettyä vastuukäyttäjää, joita voivat olla esimerkiksi opintojohtaja tai koulutuspäällikkö sekä muut sopivaksi katsotut henkilöt. Opintopolun vastuukäyttäjä hallinnoi oman organisaationsa (oppilaitoksensa) käyttäjien pääkäyttäjätasoisia käyttöoikeuksia. Lisäksi vastuukäyttäjä voi ylläpitää oppilaitosten ja toimipisteiden yhteystietoja oman organisaationsa osalta. 

Jos sinulla ei ole Opintopolun tunnuksia, pyydä organisaatiosi vastuukäyttäjältä tai eperusteet@opintopolku.fi-osoitteesta tarvittavat oikeudet ja rekisteröitymislinkki palveluun. 

Jos sinulla on jo tunnukset virkailija.opintopolku.fi-sivustolle, voit anoa oikeuksia Opintopolussa omissa tiedoissa. Käyttöoikeuksia voi hyväksyä organisaation vastuukäyttäjä tai pääkäyttäjä. 

Pääkäyttäjät 

Vastuukäyttäjän lisäksi oppilaitoksella täytyy olla ePerusteisiin ja Koski-palveluun pääkäyttäjät, jotka voivat myöntää käyttöoikeuksia palvelun peruskäyttäjille Virkailijan Opintopolussa. ePerusteiden pääkäyttäjä voi laatia oppilaitokselle opetussuunnitelman ja myöntää käyttöoikeuksia palvelun peruskäyttäjille (opintokeskuksilla eperusteet_VST_muokkaus-käyttöoikeuksia).  

KOSKI-palvelun osalta tärkein käyttöoikeus on organisaation KOSKI-pääkäyttäjä. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia voi myöntää koulutustoimijan vastuukäyttäjä tai 21.4.2021 alkaen toinen KOSKI-pääkäyttäjä.  

KOSKI-pääkäyttäjän roolin sisältyy KOSKI-katselijan käyttäjäoikeudet, eli pääkäyttäjä voi tarkastella oman organisaationsa opiskeluoikeustietoja katselukäyttöliittymässä ja ladata KOSKI-palvelusta raportteja. Jos koulutuksen järjestäjä luo ja hallinnoi käsin opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelussa, tarvitsee KOSKI-pääkäyttäjä erilliset KOSKI-tallentajaoikeudet.  

Koulutuksen järjestäjä päättää, mille organisaation tasolle KOSKI-pääkäyttäjiä nimetään. KOSKI-pääkäyttäjän voi nimetä koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta) sekä oppilaitoksittain.  

Peruskäyttäjät 

ePerusteet 

Pääkäyttäjän lisäksi tarvitaan eperusteet_VST_muokkaus-käyttöoikeuksia, joilla voi esimerkiksi luoda uusia opintokokonaisuuksien kuvauksia tai muokata opintokeskuksen opetussuunnitelmaa. 

ePerusteiden VST-työkalun käyttämisen ohje: https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opas/7806470/tiedot 

KOSKI-katselija on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia, päästä oppijanumerorekisteriin eikä mitätöidä tai muokata opiskeluoikeuksia. 

KOSKI-katselijalla, jolla on oikeus nähdä erityisiä henkilötietoja, näkee KOSKI-palvelun katselukäyttöliittymässä kaiken tyyppiset opiskeluoikeudet ja kaikki opiskeluoikeuksiin liittyvät suoritustiedot ja lisätiedot käyttöoikeuteen sidotulla organisaatiotasolla (koulutustoimija, oppilaitos tai varhaiskasvatustoimipaikka). 

KOSKI-tallentajaa tarvitaan, jos oppilaitoksella ei ole opintohallintojärjestelmää ja opintosuoritukset viedään Koski-palveluun manuaalisesti. KOSKI-tallentaja on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia. KOSKI-tallentajalla on oikeus mitätöidä opiskeluoikeuksia sekä muokata käsin luotuja opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelun käyttöliittymässä. 

KOSKI-tallentajaoikeutta käytetään ainoastaan tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjällä ei ole käytössään opintohallintojärjestelmää, jos opintohallintojärjestelmän integraatio KOSKI-palveluun ei ole valmis, tai opintohallintojärjestelmästä ei ole mahdollista siirtää tietyn tyyppisiä opiskeluoikeuksia. 

Jos oppilaitos tekee KOSKI-siirrot opintohallintajärjestelmästä, tarvitaan tiedonsiirtojen onnistumiseksi KOSKI-palvelukäyttäjätunnus. 

KOSKI-palvelukäyttäjä on tunnus/rooli, jota käytetään tietojen siirtoon ja joka asetetaan opintohallintojärjestelmään järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaan salasanan kanssa. HUOM! KOSKI-palvelukäyttäjäoikeutta ei anneta henkilölle vaan organisaatiolle. 

Tiivistettynä siis kuvassa: