Hanketyö

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää koulutusten osaamisperusteista sanoittamista ja oppimistavoitteiden määrittelemistä. Opintokeskukset ry toimii hankkeen viestinnällisenä kumppanina.

Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke  on Ylen ja Erätaukosäätiön yhteishanke, jonka tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin kohottaminen ja luottamuksen vahvistaminen toisiaan kohtaan. Opintokeskukset ry:n suunnitelmana on toteuttaa hankkeen puitteissa Erätauko-menetelmällä dialogeja ajankohtaisista sivistykseen, järjestölliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvistä teemoista.