Hanketyö

Opintokeskukset ry tekee tällä hetkellä yhteistyötä mm. seuraavissa projekteissa / hankkeissa:

Local study associations and study circles in a Nordic perspective - a mapping project

The aim of the project is to strengthen the cross Nordic sharing of knowledge and experience within the Nordic tradition of popular adult education and folk enlightenment. The mapping will
facilitate the exchange of ideas and best practices between the four participating countries. It will give both organizers and policy makers an initial overview of the field in the four countries
and will strengthen the common Nordic knowledge tradition within this field. At the same time the mapping project will be the first step in a joined cross Nordic research of the field and establishment of a Nordic network.

Participating organisations:
Danish Institute for Nonformal Education (DK)
Åbo Akademi University, Vaasa (FI)
Linköping University (SE)
Finnish Study Centres (FI)
NORCE Norwegian Research Centre AS (NO)
SE-Göteborg university (SE)

Project time: 1.9.2023- 31.12.2024
Project is funded by the NordPlus

https://www.vifo.dk/projekter/local-study-assocations-and-study-circles-in-a-nordic-perspective/ 


Opintokeskusten Historia ja nykypäivä – julkaisuhanke

Kyseessä on opintokeskusten toimintaa ja yhteiskunnallista merkitystä yli satavuotisen historian aikana kokoava tietokirja -julkaisu, jossa opintokeskuskentän toimintaa ja merkitystä tarkastellaan Suomen historiaan peilaten.  Kirjoittajiksi kootaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet opintokeskusten ja järjestöllisen sivistystyön historiaan ja toimintaan. 

Hankeaika 1.3.2023-31.7.2024
Julkaisua varten on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus


Hyvin sanottu


Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke  on Ylen ja Erätaukosäätiön yhteishanke, jonka tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin kohottaminen ja luottamuksen vahvistaminen toisiaan kohtaan. Opintokeskukset ry toteuttaa hankkeen puitteissa Erätauko-menetelmällä dialogeja ajankohtaisista sivistykseen, järjestölliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvistä teemoista.