Hanketyö


Opintokeskusten Historia ja nykypäivä – julkaisuhanke

Kyseessä on opintokeskusten toimintaa ja yhteiskunnallista merkitystä yli satavuotisen historian aikana kokoava tietokirja -julkaisu, jossa opintokeskuskentän toimintaa ja merkitystä tarkastellaan Suomen historiaan peilaten.  Kirjoittajiksi kootaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet opintokeskusten ja järjestöllisen sivistystyön historiaan ja toimintaan. 

Hankeaika 1.3.2023-31.7.2024
Julkaisua varten on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus

Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke  on Ylen ja Erätaukosäätiön yhteishanke, jonka tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin kohottaminen ja luottamuksen vahvistaminen toisiaan kohtaan. Opintokeskukset ry toteuttaa hankkeen puitteissa Erätauko-menetelmällä dialogeja ajankohtaisista sivistykseen, järjestölliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvistä teemoista.