Lausunnot

Opintokeskukset ry osallistuu vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen, järjestöjen ja kansalaisyhteskunnan teemojen yhteiskunnalliseen käsittelyyn. 

Lausunnot: 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 25.3.2021

Lausunto luonnoksesta selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista 12.3.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021