Lausunnot

Opintokeskukset ry osallistuu vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen, järjestöjen ja kansalaisyhteskunnan teemojen yhteiskunnalliseen käsittelyyn. 

Lausunnot: 

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi