Uutiset

Digitalisaation mahdollisuudet kiinnostavat järjestötoimijoita

Opintokeskusten jäsenjärjestöilleen sekä omille työntekijöilleen järjestämä seminaari Ohjaaminen verkossa 17.8.2016 keräsi yhteensä 120 osallistujaa, joista 80 oli ilmoittautunut tilaisuuteen paikan…

Järjestöille tukea muutoksiin

Uudessa kehittämishankkeessa etsitään välineitä, joilla opintokeskukset voivat tukea jäsenjärjestöjään muutoksen kohtaamisessa. Yksitoista opintokeskusta on käynnistänyt yhteisen hankkeen…

Selvitys opintokeskusten roolista turvapaikanhakijatyössä

Opintokeskukset ovat tehneet selvityksen siitä, millaista tukea opintokeskusten ylläpitäjäjärjestöt ovat vuonna 2015 tarjonneet turvapaikanhakijoille ja heidän vastaanottajilleen. Selvitys tarjoaa…

Opintokeskuspäivässä verkostoiduttiin ja pohdittiin vapaan sivistystyön muutoksia

Opintokeskusten työntekijät kokoontuivat keskiviikkona 18.11.2015 pohtimaan vapaan sivistystyön lakimuutoksia ja oppimaan toisiltaan. Kulttuuritalolla 18.11. järjestetty opintokeskuspäivä kokosi…

Kannanotto: Opintoseteli myös turvapaikanhakijoille

Opintokeskukset esittävät, että opetushallituksen opintoseteliavustus avataan myös turvapaikanhakijoille. KANNANOTTO 30.10.2015 Opintokeskukset järjestävät opetushallituksen opintosetelityyppisen…

Tiedote: Opintokeskukset huolissaan aikuiskoulutustuen leikkauksesta

Opintokeskukset esittävät, että valtioneuvosto arvioi uudelleen aikuiskoulutustuen perusosan lakkauttamisen, jotta oikeudenmukaisuus ja sivistyksellinen tasa-arvo toteutuisivat jatkossakin…

Opintokeskukset ry julkaisi uuden esitteen ja terveisensä tuleville päättäjille

Opintokeskukset ry on julkaissut tiedotuslehden, jossa on tietoa opintokeskuksista sekä yhdistyksen terveiset tuleville kansanedustajille. Opintokeskusten tiedotteessa on tietoa opintokeskuksista,…

Opintokeskuspäivä 2014 kokosi opintokeskusten henkilökunnan yhteen

Opintokeskusten henkilökunta kokoontui 14.11. pohtimaan opintokeskusten tulevaisuutta. Sali oli täynnä ja keskustelu aktiivista. Opintokeskuspäivässä perjantaina 14.11. pohdittiin opintokeskusten…

Seminaari osallistumisesta ja vaikuttamisesta tulevaisuuden Suomessa 26.9.2014

Millaista on vaikuttaminen tulevaisuuden Suomessa? Mikä on järjestöjen rooli vaikuttajina tulevaisuuden yhteiskunnassa? Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa -seminaari 26.9.2014 klo 9-15.30…

Syksyn webinaari perehdyttää osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Webinaarisarjassa keskustellaan tulevaisuuden vaikuttamisesta ja nuorista vaikuttajina. Mitä nuoret haluavat vaikuttamisesta? Miten tulevaisuudessa vaikutetaan? Voiko paikallisesti vaikuttaa…

Vaikuttamisen ja osallistumisen verkkosivu avattu!

Osallistu.fi -sivusto tarjoaa laajasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta omalla asuinalueella ja omassa kunnassa. Osallistu.fi -sivusto tarjoaa laajasti tietoa osallistumisesta ja…

Opintokeskuspäivät kokosivat opintokeskusten työntekijät yhteen

Opintokeskuspäiviä vietettiin syyskuun alussa pohtien yhdessä mm. opintokeskusten työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tälle sivulle on koottu päivän aikana toteutettujen työryhmätyöskentelyjen…

Osallistu-blogissa tietoa opintokeskusten yhteisen hankkeen koulutuksista

Opintokeskusten yhteistyössä vuosina 2013-2014 toteuttaman Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeen Osallistu-blogista löydät tietoa hankkeessa järjestettävistä koulutuksista ja tapahtumista. Käy…

Opintokeskukset toteuttavat yhdessä kehittämishankkeen

Projektissa laaditaan kaikille avoin lähidemokratiaa edistävä verkostoitumis- ja oppimisympäristö sekä koulutetaan yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median välineiden…