Opintokeskukset ry julkaisi uuden esitteen ja terveisensä tuleville päättäjille

3.3.2015

Opintokeskukset ry on julkaissut tiedotuslehden, jossa on tietoa opintokeskuksista sekä yhdistyksen terveiset tuleville kansanedustajille.

Opintokeskusten tiedotteessa on tietoa opintokeskuksista, niiden toiminnasta ja rahoituksesta. Lisäksi opintokeskukset lähettävät seuraavat terveiset eduskuntavaaliehdokkaille:

1) Opintokeskukset kannustavat aktiiviseen kansalaisuuteen

Opintokeskukset tarjoav at monipuolista aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta esimerkiksi maahanmuuttajille, työttömille ja senioriväestölle. Koulutus auttaa eri ryhmiä toimimaan täysipainoisesti ja aktiivisesti yhteiskunnan jäsenenä. Opintokeskusten toiminta tukee demokratiaa ja osallistumista kustannustehokkaasti ruohonjuuritasolla.

2) Kolmas sektori on yhteiskunnan vahvuus

Suomessa on kansainvälisesti erityisen vahva yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan kenttä. Opintokeskukset ovat kansalaisjärjestöjen oppilaitoksia ja niiden kumppaneita kehittämisessä. Opintokeskusten järjestöjen kanssa toteuttamat kurssit, seminaarit, opintokerhot ja kulttuuritoiminta mahdollistavat aktiivisen tekemisen, oppimisen ja kehittymisen!

3) Opintokeskuksilta on jo leikattu huomattavasti – nyt tarvitaan työrauhaa

Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus astuu voimaan ensi vuonna. Uudistus mahdollistaa opintokeskusten toiminnan jatkuvuuden. Vapaaseen sivistystyöhön ja erityisesti opintokeskuksiin on kuitenkin kohdistettu viime vuosina rajuja säästöjä. Nämä leikkaukset vaikuttavat välttämättä opintokeskusten toimintaan. On tärkeää, että lisäleikkauksia ei enää tehdä. Nyt uudistusten jälkeen tarvitaan työrauha.