Selvitys opintokeskusten roolista turvapaikanhakijatyössä

21.1.2016

Opintokeskukset ovat tehneet selvityksen siitä, millaista tukea opintokeskusten ylläpitäjäjärjestöt ovat vuonna 2015 tarjonneet turvapaikanhakijoille ja heidän vastaanottajilleen.

Selvitys tarjoaa tietoa siitä, millä tavoin kansalaisjärjestöt ja niiden opintojärjestöt ovat auttaneet turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja kotouttamisessa. Sen avulla voi saada ideoita omien jäsenjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan sekä myös tunnistaa millaisia tukimuotoja ei vielä ole olemassa, vaikka niille kenties olisi tarve. Selvityksen on tehnyt Inari Juntumaa TSL Opintokeskuksesta, puhelin 0207 457 633,  sähköposti inari.juntumaa(at)tsl.fi