Opintokeskus Pekasus lopettaa toimintansa

3.6.2024

Perussuomalaisten puolueen koulutuskumppanina toimineen Peruskansan Sivistysliitto ry:n ylläpitämän Opintokeskus Pekasuksen toiminta päättyy PKS ry:n hallituksen 17.5.2024 tekemällä päätöksellä yhdistyksen purkamiseen kuluvan kesän aikana.

Puheenjohtaja Arto Luukkainen toteaa, että: 

"Suomen pienin poliittinen opintokeskus ei ehtinyt saavuttaa täyttä potentiaaliaan, eikä 10-vuoden toimintaikää ennen toimintansa päättymistä. Saimme kuitenkin olla mukana luomassa pohjaa perussuomalaisten vapaaseen sivistystyöhön pohjaavalle koulutukselle sekä järjestää erilaisia koulutuksia kansalaisten tietojen ja taitojen edistämiseksi. Pienenä toimijana pyrimme tekemään koulutustyötä mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Toimintamme aikana järjestimme kaikkiaan 1150 erilaista koulutustilaisuutta, joissa opiskeli kaikkiaan peräti 8500 perussuomalaista opiskelijaa. 

Kiitämme Opintokeskukset ry:n hallitusta ja muiden opintokeskusten toimijoita kaikesta saamastamme avusta sekä toivotamme teille hyvää jatkoa vapaan sivistystyön parissa. On ollut suuri ilo ja kunnia saada tehdä teidän kaikkien kanssa yhteistyötä vapaan sivistystyön edistämiseksi Suomessa. Tällä hetkellä Peruskansan Sivistysliitto ry – Opintokeskus Pekasus ei järjestä enää uusia koulutustilaisuuksia ja pitkälle valmistellut koulutuskokonaisuudet sekä kehittämishankkeet jäävät toteutumatta toiminnan päättymisen takia. Jatkossa perussuomalainen koulutustoiminta toteutetaan puolueen omana hankkeena. "

Suomessa toimii Pekasuksen lopettemisen jälkeen 11 opintokeskusta, jotka jatkavat toimintaansa.