TAPAHTUMA: Esiseminaari aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä

1.12.2023


AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSPÄIVÄT / ESISEMINAARI 
Näkökulmia vapaan sivistystyön historiaan ja vaikuttavuuteen Pohjoismaissa  

(in English below) 

Aika: 7.2.2024 klo 16:15-18:30 
Paikka: Helsingin yliopisto / Studium, Pääräkennus, Fabianinkatu 33, 3. kerros, Helsingin yliopisto 

Seminaaria voi myös seurata Unituben kautta/ You can also follow the seminar via Unitubehttps://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l70  

Huom. Seminaari on englanninkielinen   

Järjestämme osana yhteispohjoismaista hanketta “Local study associations and study circles in a Nordic perspective” aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä esiseminaarin, joka käsittelee vapaan sivistystyön ja opintopiirien historiaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Pohjoismaissa.  

Opintokeskukset ja opintopiirit syntyivät 1900-luvun alussa vastaamaan kouluttamattoman väestön koulutustarpeisiin. Opintokeskukset ja opintopiirit olivat osa kansanliikkeitä ja oppimista vertaisten välillä. Vaikka toiminnan tavoitteet ovat hieman muuttuneet, on tämänkaltainen vapaaehtoispohjainen toiminta keskeinen osa pohjoismaista aikuiskoulutusta (ts. vapaata sivistystyötä). Ymmärrys vapaan sivistystyön merkityksestä ja poliittinen arvostus ovat kuitenkin historian saatossa muuttuneet, mikä näkyy mm. koulutuspoliittisissa linjauksissa ja rahoituksessa. 

Tämä esiseminaari tarjoaa näkökulmia vapaan sivistystyön historiaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Staffan Larssonin luento johdattaa historiallisen näkökulman kautta paneelikeskusteluun, jossa keskitytään pohtimaan pohjoismaisen vapaan sivistystyön eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi luomme katseen myös vapaan sivistystyön tulevaisuuteen. Mitä on tulevaisuuden vapaa sivistystyö?   

Tule mukaan!  Esiseminaari on avoin kaikille vapaasta sivistystyöstä kiinnostuneille, olitpa opiskelija, tutkija, virkamies, poliitikko tai paikallisen tai valtakunnallisen tason organisaatioissa työskentelevä. 

Ohjelma  

16:15-16:25 Avaussanat 
16:25-17:05 Staffan Larsson / Linköping University: Origin and historical perspectives on Nordic liberal adult education  
17:05- 17:20 Tauko 
17:20 - 18:15 Pyöreän pöydän keskustelu: Critical perspectives and ideas on future of liberal adult education  
Keskustelijat:  
Staffan Larsson, professor emeritus, Linköping University (SE) 
Henriette Bjerrum, social anthropologist and  leader of Videncenter for Folkeoplysning (DK)  
Ivar Eimhjellen, sociologist, NORCE Norwegian Research Centre AS (NO) 
Marion Fields, Specialist, Sivis Study Centre (FI) 
Kukka-Maaria Vuorikoski,  Finnish Study Centres 
Keskustelun vetäjä: Satu Heimo, Åbo Akademi
18:15-18:30 Keskustelua ja kysymyksiä   

_____________________________________________________________________________________________ 

 FINNISH CONFERENCE ON ADULT EDUCATION 2024  / PRE-SEMINAR 
Perspectives on history and societal effectiveness of Nordic liberal adult education   
 
Time: 7th Feb at 4.15–6.30 pm    
Place: Helsinki University / Studium, Pääräkennus, Fabianinkatu 33, 3. kerros, Helsingin yliopisto  
Note: Seminar language is English  

 As part of the joint Nordic project called “Local study associations and study circles in a Nordic perspective' we invite you to enjoy our pre-seminar on Perspectives on History and societal effectiveness of Nordic liberal adult education.    
     
Study Centers and study circles were born at the beginning of the 20th century to meet the educational needs of the uneducated population such as reading and discussing the books. Study Centers and study circles were part of popular movements and education for and through the people. This kind of liberal adult education is still an integral and official part of education systems of all Nordic countries although the skills and competence needs has slightly changed. The political recognition and understanding of liberal adult education changed through the history and can be seen for example in funding and educational policies.   

The pre-seminar offers insights to history and societal effectiveness of liberal adult education.  Lecture of Staffan Larson guides us to historical perspective and in panel discussion the focus is on differences,  similarities and visons of future of liberal adult education in different Nordic countries.  What is liberal adult education in the future?  

Come and join us! Pre-Seminar is open for everyone interested in liberal adult education whether you are student, researcher, public official,  politician or working in organizations at the local and national level.   

Program  

16:15-16:25 The Opening words  
16:25-17:05 Staffan Larsson / Linköping University: Origin and historical perspectives on Nordic liberal adult education  
17:05-17:20 Short Break  
17:20-18:15 Round table -discussion: Critical perspectives and ideas on future of liberal adult education  Debators:   
Staffan Larsson, professor emeritus, Linköping University (SE) 
Henriette Bjerrum, social anthropologist and  leader of Videncenter for Folkeoplysning (DK)  
Ivar Eimhjellen, sociologist, NORCE Norwegian Research Centre AS (NO) 
Marion Fields, Specialist, Sivis Study Centre (FI) 
Kukka-Maaria Vuorikoski, Finnish Study Centres (FI) 
Moderator: Satu Heimo, Åbo Akademi
18:15-18:30 Discussion and questions   

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tapahtuman järjestäjäorganisaatiot ja henkilöt / Organising institutions and persons:  

Finnish Study Centres (FI), Kukka-Maaria Vuorikoski  
Videncenter for Folkeoplysning (DK),  Henriette Bjerrum & Malene Thøgersen 
NORCE Norwegian Research Centre AS (NO), Ivar Eimhjellen 
Göteborg University (SE), Johan Söderman 
Linköping University (SE),  Henrik Nordvall 
Åbo Akademi University, Vaasa (FI) / Satu Heimo  

 
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät / Finnish conference on adult education
https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/aikuiskasvatuksen-tutkimuspaivat-2024 

Projektisivut / Link to the NordPlus project: 
https://www.vifo.dk/projekter/local-study-assocations-and-study-circles-in-a-nordic-perspective/  


Lisätietoja / for more info:  kukka-maaria.vuorikoski@opintokeskukset.fi