Opintokeskusten historia ja nykypäivä -teos on nyt saatavilla

12.6.2024

Opintokeskusten historia ja nykypäivä - Oppimista ja osallisuutta yli sata vuotta 

Teos kokoaa yhteen opintokeskusten historian.  Julkaisussa kuvataan aluksi kansansivistystyön ensiaskeleet 1800-luvulla, murrosaikojen ja kasvun vuosien vaikutus opintotoiminnan muotoihin sekä viime vuosikymmenien vaiheet, joissa toimintamuodot ovat monipuolistuneet, laajentuneet ja vakiintuneet, tosin talouden ristipaineissa. Opinhalua ei Suomen kansalta ole puuttunut.

Toisessa osassa opintokeskustoimintaa esitellään seitsemän teeman kautta: Alusta alkaen päämääränä on ollut ihmisten kouluttaminen kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Toiminnassa on vahvistettu osallisuutta ja sosiaalista pääomaa, mitä on tukenut myös monipuolinen kulttuurin harrastaminen. Pitkäikäisenä arvona on ollut demokratian edistäminen, ja 2000-luvulla on tuotu yhä kirkkaammin esiin kestävä kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Julkaisu on opintokeskusten syntyä ja toimintaa kuvaava perusteos päättäjille ja vapaan sivistystyön toimijoille. Se toimii erinomaisesti lukemistona opinnoissa, joissa käsitellään Suomen kansalaisyhteiskunnan historiaa, järjestötyötä ja aikuiskasvatusta.   

KIRJAN KIRJOITTAJISTA 

Valtiotieteen maisteri, opetusneuvos Jorma Turunen on ollut Työväen Sivistysliiton pitkäaikainen pääsihteeri. Hän on vaikuttanut myös pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa aikuiskasvatusyhteistyössä, mm. Pohjolan kansanakatemian (Nordens Folkliga Akademi) rehtorina, EU:n komission asiantuntijaryhmien jäsenenä ja Euroopan aikuiskasvatusjärjestön (European Association for the Education of Adults) puheenjohtajana.  

Filosofian tohtori, järjestöneuvos Aaro Harju on kansalaisyhteiskunnan moniottelija. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet kansalais- ja järjestötoiminnan kehittäminen, kansalaisyhteiskunnan, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja osallistuvan demokratian edistäminen sekä ihmisten omaehtoisen opiskelun tukeminen. Aaro Harju on toiminut kansalaisjärjestöjohtajana ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin pääsihteerinä.  
 
KIRJAN LATAAMINEN JA TILAUS

1) Kirjan voi ladata pdf muodossa täältä:


2) Kirja löytyy myös 17.6.2024  alkaen avoimet oppimateriaalit sivustolta  https://aoe.fi/#/etusivu 

3) Kirjoja voi  tilata lähettämällä s-postia info@opintokeskukset.fi 
Oppilaitoksille ja järjestöille kirjoja voidaan toimittaa oppimateriaaliksi useampia kappaleita.  Kirja on ilmainen, mutta tilaaja maksaa toimituskulut.

4) Sovittaessa kirjaa voi myös noutaa suoraan Helsingin Kalliossa sijaitsevasta toimipisteestä.