OPITAAN YHDESSÄ: Digivertaistapaamiset syys 2022

14.9.2022

Opintokeskusten digivertaistapaamiset syksyllä 2022


Digiosaamisen vertaistukitapaamiset ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua kaikkien
opintokeskusten työntekijät, myös määräaikaiset ja harjoittelijat. Jos tietää, että
jäsenjärjestössä pähkäillään aiheen teemaa, saa kutsua myös jäsenjärjestön
työntekijän/edustajan mukaan. Vertaistukitapaamiset tapahtuvat opintokeskusten omissa
webinaaritiloissa. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja saavat tietoa ja ideoita toisiltaan.
Rahaa toiminnassa ei liiku. Ennakkoilmoittautumisia kerätään siksi, että isännöivä
opintokeskus voi lähettää ilmoittautumislinkin.


Päivät ja teemat:


4.10. Howspace opintokeskusten apuvälineenä vinkkejä ja vertailua, miten tätä työkalua
on eri tilaisuuksissa käytetty


Tässä työpajassa tarkastelemme, miten Howspace on toiminut niillä opintokeskuksilla, joilla se
on käytössä. Tutustutaan siihen, millaisia verkkomateriaaleja niillä on tehty koulutuksia tai
vaikkapa edustajakokouksia varten. Jaetaan ideoita mm. eri vimpainten käyttöä varten.
Vastuuopintokeskus: TJS, ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä. Ilmoittautumislinkki:
https://rekisteri.tjs-opintokeskus.fi/kurssikalenteri/ilmoittaudu.aspx?tyyppi=Paiva&kid=7332


8.11. Hybriditilaisuuksien uudet muodot
Edellisvuosilta alkaa olla monia kokemuksia onnistuneista ja ei ehkä niin toimineista
hybridimallin tilaisuuksista. Miten suunnitella aidosti kaikkia osallistava ja innostava
hybriditilaisuus ja mitä kannattaa huomioida suunnitteluvaiheessa? Vaihdetaan kokemuksia
hybriditilaisuuksista ja ideoidaan, millä uusilla tavoilla hybridiä voisi toteuttaa esimerkiksi
seminaareissa, koulutuksissa ja muissa tapahtumissa. Vastuuopintokeskus MSL, ilmoittaudu
mukaan 4.11. mennessä. Ilmoittautumislinkki:
https://rekisteri.tjs-opintokeskus.fi/kurssikalenteri/ilmoittaudu.aspx?tyyppi=Paiva&kid=7333 

13.12. Digiroolit opintokeskuksissa
Työelämän riittävät digitaidot on käsite, joka muuttuu jatkuvasti ja joka vaikuttaa
tarkoituksella tai tahattomasti myös työtehtävien jakoon työyhteisön kesken. Tapaamisessa
peilaamme mm. Tieken laatimia digitaitotasoja käytäntöön, ja keskustellaan yhdessä siitä,
minkälaisia 'digirooleja' opintokeskuksissa on, mitä taitoja tarvitaan seuraavaksi ja miten
varmistamme, että kaikki pysyvät mukana. Keskustelua johtaa Raisa Laukkanen.
Vastuuopintokeskus Kansalaisfoorumi. Ilmoittaudu mukaan 9.12. mennessä.
Ilmoittautumislinkki:
https://rekisteri.tjs-opintokeskus.fi/kurssikalenteri/ilmoittaudu.aspx?tyyppi=Paiva&kid=7334