Harrastaminen on johonkin puuhaan syventymistä

8.8.2022

Harrastaa verbin etymologia on germaanisten kielten lainasanassa harras. Nykyruotsin hård ja saksan hart ’kova’ edustavat sanan alkuperää. Sanan alkumerkitys on ollut siis ’kova, ankara, vaativa’ ja tämä merkitys hartaalla oli vielä suomen vanhassa kirjakielessäkin.  

Uskonnollisessa kontekstissa harras alkoi ajansaatossa merkitä myös antaumuksellista, innokasta tai uutteraa. Suomen murteissa hartaan yksi merkitys onkin myös ollut ’innokas, ahkera’ tai ’johonkin puuhaan syventynyt’.    

Nykypuhekielessä sanaa harras voi käyttää lähes minkä vain toiminnan etuliitteenä kuvaamaan omistautumista ja syventymistä jonkin asian äärellä. Ihminen voi olla vaikka harras filatelisti tai kalastaja.  

Verbi harrastaa on ollut käytössä suomen kirjakielessä Agricolan teksteistä lähtien. Sanan merkitys oli silloin ’tavoitella’.  


Jokainen päättää itse omat harrastamisen tavoitteensa 

Harrastamisen taustalla on usein tavoite oppia jotain uutta. Motiivina voi myös olla esimerkiksi parempi kunto, yhteisöllisyys, ymmärryksen lisääminen jostain asiasta tai vaikka toisten auttaminen. Toisinaan ihminen on selittämätön kiinnostunut jostakin asiasta tai tekemisestä. Harrastamisen motiivia ei tarvitse selittää. Pääasia, että harrastus tuntuu oikealta ja hyvältä. 

Nykymaailma tarjoaa ajankäytölle miljoonia vaihtoehtoja. Päätös omistaa omaa aikaansa ja ehkä rahaakin jonkin uuden oppimiseen tai vanhassa harrastuksessa kehittymiseen kuvaa hyvin sanan etymologiaa omistautumisesta ja antautumisesta. 

Harrastaminen on paras mahdollinen tapa toteuttaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Oppiminen on helpompaa, kun motivaatio tekemiseen kumpuaa syvästä sisäisestä kiinnostuksesta. Toisinaan harrastaminen vaatii myös ponnistelua. Ensimmäisten vastoinkäymisten edessä ei kannata heti antaa periksi. Uuden oppiminen vaatii aikaa ja energiaa, mutta palkitsee harrastajansa varmasti. Harrastuksilla on todettu olevan niin yksilön kuin yhteisöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Joskus harrastamisesta voi muodostua ajan saatossa ammatti tai lisätulonlähde.   

Joogaagia selinpäin istuma-asennossa venyttämässä kylkeä.
Kuva: Anupam Mahapatra/Unsplash

Mitäs sitä harrastaisi? 

Jos et vielä tiedä mikä voisi olla oma harrastuksesi, tarkkaile minkä asian äärellä viihdyt luontaisesti. Jos viihdyt TV:n äärellä, voisiko leffakerho olla sinun harrastuksesi? Vai vetääkö puoleesi keräily, nikkarointi, korjailu, rakentelu, askartelu, urheilu, taide, pelaaminen, lukeminen, liikkuminen, jonkin ilmiön tarkkailu tai kenties maailmanparannus? 

Voisitko harrastuksen kautta kokeilla lapsuuden haaveettasi olla sirkusprinsessa tai rallikuski? Löytyisikö vertaisryhmästä mahdollisuus jakaa elämän haasteita tai onnistumisia? Onko yhteiskunnassa jokin epäkohta, johon haluaisit puuttua järjestötoiminnan kautta?   

Vaikka yksinkin voi harrastaa, avautuu harrastusyhteisön kautta erityinen tietojen ja taitojen jakamisen mahdollisuus, jota ei kannata hukata. Harrastuksiin voi alkuun tutustua esimerkiksi liittymällä samasta asiasta kiinnostuneiden someryhmiin. Uuden harrastuksen voi alottaa iästä tai taitotasosta riippumatta. 


Harrastusten järjestäjät luovat fiiliksen harrastamiselle 

Järjestöt, opistot ja koulutuskeskukset houkuttelevat syyskauden alkaessa ihmisiä uusiin harrastuksiin. Kun ihmiset pääsevät kokeilemaan uusia kiinnostuksen kohteita helposti matalalla kynnyksellä, voi heille syntyä elinikäinen innostus uuteen harrastukseen. Pidempään harrastaneiden pitää taas päästä kehittymään uudelle tasolle, jotta mielenkiinto pysyy yllä.  

Harrastusten opettajien ja ohjaajien kannattaa rohkeasti kokeilla uusia pedagogisia menetelmiä ja haastaa rutiineitaan.  Harrastus, vapaaehtois- ja järjestötoimijoilla on vastuu rakentaa harrastusympäristöstä turvallinen tila, jossa yksilö voi hartaasti ja innokkaasti syventyä oman mielenkiinnon kohteensa äärelle. Harrastamisen ilo syntyy oppimisesta, ystävällisestä ilmapiiristä, mahdollisuudesta olla oma itsensä sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksesta.  

Harrasta syyskautta 2022! 

….....................................................................................................................................................................................................................

Opintokeskukset ovat järjestöjen oppilaitoksia, jotka itse ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tarjoavat satoja erilaisia koulutuksia ja kursseja.  

Opintokeskusten koulutustarjontaan voi tutustua eri opintokeskusten omilla sivuilla, joihin pääset täältä:  https://www.opintokeskukset.fi/opintokeskukset/opintokeskusten-esittely/ 

 …....................................................................................................................................................................................................................

Kirjoittaja Kukka-Maaria Vuorikoski on Opintokeskukset ry:n työntekijä,  jolla jooga ja meditaatio harrastuksesta syntyi n. 15 vuoden harrastamisen jälkeen myös osa-aikainen ammatti. 


Lähteet:  

https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta/sanojen_alkuperasta_a-i/harrastaa_ja_harras