Opintokeskukset ry:n vaalitavoitteet 2023-2027

17.11.2022

Vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta ja demokratiataitoja 

Kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa tukevalla toiminnalla on tärkeä rooli demokraattisen hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Kriisit, kuten koronasta toipuminen, kestävyyskriisi ja demokratian rapautuminen, heikentävät yhteiskunnan eheyttä. Vahva kansalaisyhteiskunta, jossa kaikki ovat osallisina, vaatii monimuotoisia vaikuttamismahdollisuuksia sekä kansalais- ja demokratiataitoja, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin muutoksiin.  

Opintokeskusten ja järjestöjen koulutuksien avulla tuetaan ja uudistetaan aktiivista kansalaisuutta, demokratiaosaamista, osallisuutta, dialogisuutta, yhteisöllistä oppimista ja yhteiskunnan eheyttä. Mahdollistamalla helpon pääsyn järjestölliseen koulutus- ja sivistystyöhön tuetaan kaikkien yhteiskunnan jäsenten tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  
 

Ylläpidetään mahdollisuuksia sivistykseen ja jatkuvaan oppimiseen 

Sivistys ja osaaminen ovat suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita. Vahvassa yhteiskunnassa tarvitaan sivistystä, luovaa osaamista ja hyvinvointia. Mahdollisuus kehittää itseään ja omaa osaamistaan tukee yksilön hyvää elämää sekä työelämää. Yhteiskunnalliset muutokset ja kriisit haastavat osaamisen kehittymistä ja esim. perustaitojen osaamista. Sivistyksen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien ylläpitäminen vahvistaa yhteiskuntaa.  

Kynnys osallistua opintokeskusten ja järjestöjen koulutukseen on pidettävä matalana ja koulutustoiminnan kustannukset maltillisina. Tuetaan aikuiskoulutuksen aliedustettujen ryhmien kuten osatyökykyisten, ikääntyvän väestön ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua järjestölliseen sivistystyöhön. Opintokeskusten koulutukset tarjoavat jatkuvaa sivistystä ja osaamista. Harrastuksissa ja järjestöissä saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja työnhakupalveluissa tulee parantaa.  


Vapaalla sivistystyöllä on ennakoitava, riittävä ja kestävä rahoitus 

Ennakoitava, riittävä ja kestävä rahoitus turvaa vapaan sivistystyön mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää laadukasta koulutustarjontaa, jolla vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta, demokratiataitoja, sivistystyötä ja jatkuvaa oppimista.