Opintokeskukset

Ajankohtaista

Järjestöissä opitaan paljon työelämässä ja jatko-opinnoissa relevantteja tietoja ja taitoja. Ensiapukursseista ryhmän ohjaamistaitoihin ja kulttuuritapahtuman tuottamisesta uusien aktiivien perehdytystaitoihin. Nyt on mahdollista maksutta opetella, miten tämä osaaminen tunnistetaan ja hyväksi luetaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä työryhmän selvittämään, millä edellytyksillä järjestöjen oppilaitoksina tunnetut opintokeskukset voisivat jatkossa osallistua maahanmuuttajien koulutukseen.
Digitalisoituvassa työelämässä heikot tvt-taidot voivat olla todellinen komapastuskivi niin töiden hakemisessa kuin työtehtävissä suoriutumisessa. Opintokeskukset TSL ja KSL ovat auttaneet hankerahan avulla osaamisen kasvattamisessa kuin myös työpaikkojen hyvien käytäntöjen kehittämisessä.
Vuosi sitten käynnistynyt opintokeskusten yhteinen kehittämishanke päättyi vuoden vaihteessa. Raportti hankkeen tuloksista on valmistunut.
Perustietoa vapaan sivistystyön eri työmuodoista on koottu uuteen esitteeseen.
Opintokeskusten yhteinen työryhmä on ideoinut mallin sille, miten maahanmuuttajat saadaan mukaan yhdistysten toimintaan. Malli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Sitä on kokeiltu käytäntöön syksyllä Turussa, Helsingissä ja Joensuussa. Käytännön koetilanteissa malli on havaittu hyväksi ja toimivaksi. Lue lisää ja ota malli käyttöön omassa yhdistyksessänne.
Sata vuotta järjestötoimintaa Suomessa on opintokeskusten järjestöt muutoksessa -hankkeen päätösseminaari. Seminaarin tavoitteena on nostaa esiin järjestötoiminnan merkitystä ja tehdä toimintaa tutuksi eri näkökulmista. Seminaari järjestetään torstaina 15.12.2016 Tampere-talossa Tampereella.
Tulevaisuudessa opintokeskusten rooli korostuu, jos ihmisten vapaa-aika lisääntyy
Helsingissä ja Turussa tarjolla seminaari siitä, miten saada uusia jäseniä järjestöihin maahanmuuttajien joukosta.
Opintokeskusten jäsenjärjestöilleen sekä omille työntekijöilleen järjestämä seminaari Ohjaaminen verkossa 17.8.2016 keräsi yhteensä 120 osallistujaa, joista 80 oli ilmoittautunut tilaisuuteen paikan päälle ja 40 seurasi tapahtumaa verkon välityksellä. Osallistujia oli yhteensä 67:stä eri organisaatiosta.
RSS ATOM