PERUTTU! Erätauko keskustelu Jatkuva oppiminen to 9.6. klo 13.30-16.00

14.4.2022

TAPAHTUMA ON PERUTTU!!!!!!

ERÄTAUKO-KESKUSTELUTILAISUUS:  
Mitä annettavaa vapaalla sivistystyöllä on jatkuvalle oppimiselle?  

Tule mukaan Erätauko-dialogiin!

Aika: To 9.6.2022 klo 13.30–16.00  
Paikka: Kansalaisfoorumin koulutustila, Käenkuja 1 B, 00500 Helsinki.  (Ei etäosallistumismahdollisuutta)  

Tämän Erätauko-keskustelun tavoitteena on dialogin keinoin syventää ymmärrystä työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen ja vapaan sivistystyön suhteesta. Mitä annettavaa vapaalla sivistystyöllä voi olla jatkuvan oppimisen tavoitteisiin? Pitääkö vapaalla sivistystyöllä olla rooli jatkuvassa oppimisessa? Miten järjestöissä ja harrastuksissa syntyvä osaaminen tukee jatkuvaa oppimista?  

Erätauko-dialogissa emme etsi oikeita vastauksia. Puhumme omista kokemuksistamme käsin eikä keskusteluun tarvitse valmistautua. Tärkeintä on, että aihe kiinnostaa ja jaat aikasi yhteiselle keskustelulle ja kohtaamiselle.   

Toivomme monenlaisia osallistujia. Mitä moninaisempi porukka meitä on keskustelemassa, sen hedelmällisempi keskustelu!  

Tilaisuus ei ole yleisötilaisuus, vaan kaikki osallistuvat yhteiseen dialogiin. Ilmoittautuminen on sitova.  

…........................................................................................................................................... 

Keskustelu nivoutuu YLE:n Hyvin sanottu -hankkeeseen. Keskustelusta kirjoitetaan blogiteksti. Keskustelijan kommentit voidaan kuitenkin halutessa pitää anonyymeinä. Keskustelun tarkoitus on koota yhteen laaja-alaista näkemystä aiheesta.  

Tapahtuman organisoi Opintokeskukset ry. Opintokeskukset ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät itse ja yhteistyössä järjestöjen kanssa koulutusta ja muuta opintotoimintaa. Koulutusten laajana tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.