Toiminta

Opintokeskusten toiminta

 

Opintokeskusten ohjauksesta vastaa niiden ylläpitäjät eli sivistysliitot, joiden hallinto useimminten toimii myös opintokeskuksen johtokuntana.

Opintokeskusten lainsäädäntö on pääosin vapaan sivistystyön laissa. On hyvä tietää että vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta

 

  • tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja
  • kykyä toimia yhteisöissä sekä
  • edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.


Nämä verkkosivut esittelevät

  • opintokeskusten missiota ja visiota sekä tarkoitusta
  • jokainen opintokeskus esittäytyy lyhyesti


ja esimerkein kuvataan

  • opintokeskusten kursseja ja opintokerhoja
  • kouluttajien toimintaa
  • kehittämishankkeiden sisältöä