Tehtävät

Koulutus alkaa hyvin usein suunnittelupalaverilla, jossa opintokeskus tarjoaa apuaan ja pedagogista ammattitaitoaa (kuva Inka Ukkola)

Opintokeskusten tehtävä

 

Opintokeskukset tarjoavat monipuolista aikuiskoulutusta koko Suomessa. Niiden taustalla on suuri joukko erilaisia kansalaisjärjestöjä, puolueita ja ammattiliittoja. Olet ehkä tietämättäsi osallistunut opintokeskuksen koulutukseen, jos olet ollut mukana esimerkiksi vapaapalokunnan, partiolaisten, ammattijärjestön, seurakunnan tai puolueen koulutuksessa.   
 

Opintokeskukset kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin. Se tarkoittaa, että koulutusta järjestetään vapaamuotoisesti lähellä osallistujia, ja että koulutus ei johda tutkintoon. Opiskelu pohjautuu omaehtoisuuteen, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. Ihmiset etsivät ja opintokeskukset tarjoavat heille 
 

  • itseä kehittäviä opintoja, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kädentaidot, atk-taidot
  • tukea aktiiviseen kansalaisuuteen eli miten voi osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan asioihin
  • järjestötaitojen opintoja, muun muassa kokoustaitoja, neuvottelutaitoja, järjestöllistä vaikuttamista sekä toiminnan johtamista ja suunnittelua
  • kulttuuritaitoja, esimerkiksi kirjoittaminen, kädentaidot ja kulttuurin vaikutus ajatteluun ja toimintaan
  • järjestötaustan tavoitteisiin liittyviä opintoja, koskivat ne sitten jotain ideologiaa, aatteellisuutta, kulttuuria tai hengellisiä asioita.


Kaikkiin opintoihin ja toimintaan liittyy halu edistää tiettyä asiaa yhteiskunnassa. 

Opintokeskusten tehtävän määrittää laki vapaasta sivistystyöstä.
Opintokeskusten toiminta -sivulta löydät lisätietoa.  

 

Sivistysliitot ylläpitävät opintokeskuksia

Suomessa on 12 opintokeskusta, joita ylläpitää niin ikään 12 sivistysliittoa. Kunkin sivistysliiton  jäseninä on järjestöjä, jotka ovat joko puolueita, ammattiliittoja tai muita kansalaisjärjestöjä. Sivistysliitot ja niiden opintokeskukset edesauttavat kansalaistoimintaa mitä erilaisimmista näkökulmista. Katso lisää sivulta Opintokeskukset.