Verksamhet

Studiecentralernas huvudmän, dvs. bildningsförbunden, upprätthåller studiecentralerna. I de flesta fall utgör bildningsförbundets styrelse även studiecentralens direktion.

Lagstiftningen om studiecentraler finns i huvudsak i lagen om fritt bildningsarbete. Det är bra att känna till att syftet med det fria bildningsarbetet utgår från principen om livslångt lärande

 • stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och
 • förmågan att fungera i samfund samt att
 • främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

De här webbsidorna beskriver

 • studiecentralernas mission och vision samt syfte
 • varje studiecentral presenteras kortfattat

och genom exempel beskrivs

 • kurser och studiecirklar som studiecentralen stöder
 • egna kurser
 • innehållet i utvecklingsprojekten

Verksamhet

 • Projekt
 • Utbildning
 • Kultur
 • Studiecirkel
 • Internationell verksamhet