Uppgift

 

Studiecentralerna stöder en bred vuxenutbildning i hela Finland. De samarbetar med ett stort antal olika frivilligorganisationer, politiska partier och fackförbund. Om du har engagerat dig inom den frivilliga brandkåren, scouterna, en fackorganisation, en församling eller ett politiskt parti, har du kanske omedvetet deltagit i en utbildning som arrangerats i samarbete med en studiecentral.
Studiecentralerna ingår i det fria bildningsarbetet. Detta betyder att utbildningen anordnas i fri form nära deltagarna och att utbildningen inte leder till någon examen. Studierna bygger på frivillighet, engagemang och samhörighet. Människorna söker och studiecentralerna erbjuder
·     studier för att utveckla sig själv, såsom kommunikations- och interaktionsfärdigheter, hantverksfärdigheter eller IT-kunskap
·     stöd för ett aktivt medborgarskap, dvs. hur man kan delta i och påverka i samhällsfrågor
·     studier i organisationsfärdigheter, bland annat mötesteknik, förhandlingskunskaper, organisationsinflytande samt ledning och planering av verksamhet
·     kulturella färdigheter, som till exempel att skriva, hantverksfärdigheter och kulturens inverkan på tänkande och verksamhet
·     studier som avser de bakomliggande organisationernas mål, som kan beröra ideologi, åsikter, kultur eller andliga frågor.
I alla studier och verksamheter ingår en önskan om att främja någon bestämd angelägenhet i samhället.
Studiecentralernas uppgift definieras i lagen om fritt bildningsarbete. Mer information finns på sidan Studiecentralernas verksamhet.
Bildningsförbunden upprätthåller studiecentralerna
I Finland finns 11 studiecentraler som upprätthålls av 11 bildningsförbund. Medlemmarna i respektive bildningsförbund utgörs av organisationer som antingen är politiska partier, fackförbund eller andra medborgarorganisationer. Bildningsförbunden och förbundens studiecentraler främjar medborgarverksamheten ur mycket varierande synvinklar. Ytterligare information finns på sidan Studiecentralerna.