Studiecentralerna

I Finland finns det 11 studiecentraler. Bakom dessa står ett stort antal frivilligorganisationer, politiska partier och fackförbund. Studiecentralerna erbjuder medlemsorganisationerna utbildnings-, kultur- och utvecklingstjänster samt förmedlar utbildningsstöd för de utbildningar som medlemsorganisationerna anordnar.

I listan nedan kan du bekanta dig med de olika studiecentralerna:

Demokraattinen Sivistysliitto (DSL) och den studiecentral som organisationen upprätthåller stödjer stöder medborgarnas frivilliga orientering i ideologier om fred, humanism, demokrati och socialism samt den utveckling av kultur, vetenskap, konst och samhälle som uppnåtts utifrån denna grund. Förbundet bedriver bildnings- och kulturverksamhet särskilt tillsammans med vänsterns arbetarorganisationer och andra medborgarrörelser. DSL främjar marxistisk forskning och publicerar studie- och diskussionsmaterial samt litteratur.

KANSIOs huvuduppgift är att anordna allmänbildande studieverksamhet tillsammans med cirka hundra medlemsorganisationer med bakgrund i Samlingspartiet.

Kirkkopalvelujen Opintokeskus riktar sig till församlingar och kristna organisationer. Studiecentralens utbildning erbjuder hjälp vid skötseln och utvecklingen av församlingarnas uppgifter. Utbildarna kan också skräddarsy kurser och utvecklingsprojekt. Kirkkopalvelujen Opintokeskus stöder den utbildning som anordnas av medlemssamfunden och studieorganisationerna genom att ge ekonomiskt stöd. Studiecentralen upprätthålls av Kirkkopalvelut ry.

KSL-studiecentralen. KSL-studiecentralen upprätthålls av Förbundet för Folkbildning, KSL. Medlemmar i KSL är nationella vänsterorganisationer, fackförbund (Byggnadsförbundet, SEL och PAM) och frivilligorganisationer.

OK-studiecentralen anordnar utbildning för 64 nationella frivilligorganisationer. I verksamheten deltar patient- och folkhälsoorganisationer, organisationer för fostran och kultur, specialorganisationer och organisationer inom rådgivnings- och natursektorn. Gemensamt för organisationerna är att de är politiskt obundna.

MSL-studiecentralen upprätthåller utveckling av verksamheter på landsbygden, i byar, samfund och samhälle. Kulturtjänsterna vid MSL producerar utställningar, tvärkonstnärliga kulturevenemang, seminarier och skrivartävlingar. MSL-studiecentralen upprätthålls av Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, vars verksamhet bygger på en bildningsuppfattning enligt Santeri Alkios idéer och agrara anda.

Svenska Studiecentralen har i sin verksamhetsidé som uppgift att befrämja välbefinnande, delaktighet och samhällsansvar med folkbildningens medel. SSC är det finlandssvenska civilsamhällets och lokalsamhällets allmänna intressebevakare, och initierar nya projekt, erbjuder flexibla lärmiljöer och utvecklar mångprofessionella kompetensnätverk. SSC upprätthålls av Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet.

TJS Opintokeskus är en gemensam utbildnings- och serviceorganisation för AKAVA och STTK, vars målsättning är att stöda tjänstemännens fackföreningsverksamhet och utvecklingen av tjänstemännens kompetens. TJS Opintokeskus upprätthålls av Funktionärsorganisationernas Bildningsförbund FOB.

ABF-studiecentralen erbjuder utbildnings- och kulturtjänster samt studie- och statsbidragsrådgivning till medlemsorganisationerna och övriga som arbetar med vuxenutbildning. Medlemsorganisationer är fackförbund som tillhör FFC, Finlands socialdemokratiska parti och dess systerorganisationer. I sin verksamhet strävar ABF efter bildningsmässig jämlikhet, tolerans och demokrati. ABS-studiecentralen upprätthålls av Arbetarnas Bildningsförbund ABF.

Gröna Bildnings- och Studiecentret ViSiO erbjuder utbildningstjänster till organisationer inom det gröna fältet, frivilligorganisationer och invandrarföreningar. Utbildningsteman är hållbar utveckling, föreningsverksamhet och aktivt medborgarskap. ViSiO upprätthålls av Gröna Bildningsförbundet.

Sivistysliitto och Opintokeskus Kansalaisfoorumi agerar inom samhälls- och kulturbildningsarbetet samt utvecklar medborgar- och organisationsverksamhet. I organisationerna ingår ungdoms- och kulturorganisationer, musikförbund, amatörteaterförbundet och Senioriliitto.