På svenska

Studiecentralerna erbjuder en mångsidig vuxenutbildning på ett brett plan. I Finland finns 11 studiecentraler. Bakom dessa står ett stort antal frivilligorganisationer, politiska partier och fackförbund.

Studiecentralerna är läroanstalter för det fria bildningsarbetet, men saknar egna skolbyggnader. Studiecentralernas kurser och studiecirklar anordnas där människorna finns: i föreningar, kurscentraler eller till och med hemma hos människor. Studiecentralernas kurser leder inte till någon examen, utan man studerar för att utveckla sin egen eller organisationens kompetens. I studiecentralernas utbildningar deltar årligen över 200 000 personer. Undervisningsministeriet finansierar studiecentralerna.

De här sidorna innehåller information om studiecentralernas verksamhet samt kontaktinformation till alla studiecentraler.

Opintokeskukset.fi 2009. Alla rättigheter förbehålles.