Ajankohtaista

Käynnissä olevat hankkeet

  • Startti osaamisperusteisuuteen on opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kohderyhmä- ja osaamistarvelähtöistä koulutussuunnittelua ja koulutustoiminnan laatua. Hankkeen toteuttajat ovat Opintokeskus Sivis, Urheiluopistojen yhdistys ry ja Opintokeskukset ry.
  • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää koulutusten osaamisperusteista sanoittamista ja oppimistavoitteiden määrittelemistä. Opintokeskukset ry toimii hankkeen viestinnällisenä kumppanina.
  • Ylen ja Erätaukosäätiön yhteisen Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeen tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin kohottaminen ja luottamuksen vahvistaminen toisiaan kohtaan. Opintokeskukset ry:n suunnitelmana on toteuttaa hankkeen puitteissa Erätauko-menetelmällä dialogeja ajankohtaisista sivistykseen, järjestölliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvistä teemoista.