Järjestöjen tukena

Koulutus alkaa hyvin usein suunnittelupalaverilla, jossa opintokeskus tarjoaa apuaan ja pedagogista ammattitaitoaa (kuva Inka Ukkola)

Erilaiset kansalaisjärjestöt (rekisteröidyt yhdistykset ja puolueet) ovat pohjoismaisen demokratian perusta. Suomessa on kansainvälisestikin mitattuna vahva yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta.

Lähes kaikki valtakunnalliset kansalaisjärjestöt ovat jonkun opintokeskuksen jäseniä. Opintokeskukset järjestävät yhdessä järjestöjen kanssa koulutusta joustavasti eri puolilla Suomea siellä, missä opiskelijat ovat.

Jokaisen opintokeskuksen taustalla on sivistysjärjestö, jolla on jäsenjärjestöjä. Opintokeskuksilla on toisistaan eroavia kohderyhmiä:

  • Tiettyyn poliittiseen näkemykseen sitoutuneet yhdistykset
  • Ammattiliitot ja -yhdistykset
  • Seurakunnat
  • Nuoriso- ja kulttuuriyhdistykset
  • Maaseudun yhdistykset
  • Ruotsinkieliset kansalaisjärjestöt
  • Sote-järjestöt
  • Useat erilaiset aktiivista kansalaisuutta edistävät järjestöt

Opintokeskusten tuki jäsenjärjestöille:

1. Koulutuksen kehittämisen ja toteuttamisen tuki järjestöille

Opintokeskukset tukevat pedagogisesti ja taloudellisesti järjestöjen koulutustoimintaa sekä toteuttavat itse koulutusta.

Opintokeskusten oma koulutustoiminta on suunnattu pääasiassa jäsenjärjestöjen työntekijöille ja toimijoille: kouluttajille, kehittäjille, vapaaehtoisille ja yhdistysaktiiveille. Myös muiden järjestöjen toimijat voivat osallistua opintokeskusten avoimiin koulutuksiin tai tilata koulutusta.

2. Järjestötoiminnan kehittämisen tuki

Järjestöjen osaavat ja aktiiviset toimijat vahvistavat demokratiaa ja heidän tuottamansa vapaaehtoinen työ on merkittävä panos kansantaloudelle.Opintokeskukset auttavat järjestöjä kehittämään toimintaansa entistä osallistavammaksi, päämäärätietoisemmaksi ja vaikuttavammaksi.

Erilaisilla hankkeilla lisätään joustavasti tarvittavaa osaamista.